Proceeding: 8/P/Wych/21 "Dostawa namiotów ekspresowych do 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krakowie"

Deadlines:
Published : 16-11-2021 12:39:00
Placing offers : 25-11-2021 14:00:00
Offers opening : 25-11-2021 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa wzór 2021.docx docx 33.74 2021-11-16 12:39:00 Proceeding
załącznik nr 4 do umowy.doc doc 22.5 2021-11-16 12:39:00 Proceeding
zał. nr 5 do umowy WYKAZ_PRACOWNIKÓOW_I_POJAZDOW.docx docx 25.38 2021-11-16 12:39:00 Proceeding
załącznik nr 1,2,3 do umowy po zmianach.xlsx xlsx 19.64 2021-11-18 11:52:42 Proceeding
20211102 - wizualizacja namioty zał. nr 1.jpg jpg 262.54 2021-11-18 11:52:51 Proceeding
20211102 - wizualizacja namioty zał. nr 2.jpg jpg 289.63 2021-11-18 11:52:55 Proceeding
20211102 - wizualizacja namioty zał. nr 3.jpg jpg 287 2021-11-18 11:52:58 Proceeding
specyfikacja warunków zamówienia po zmianach.docx docx 18.3 2021-11-18 12:23:19 Proceeding
ogłoszenie.docx docx 14.57 2021-11-18 12:26:13 Proceeding
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.docx docx 20.26 2021-11-29 13:05:16 Public message

Announcements

2021-11-29 13:05 Sekcja Wychowawcza ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].docx

2021-11-18 12:39 Sekcja Wychowawcza UWAGA! W dniu 18.11.2021 dokonano zmian w specyfikacji warunków zamówienia.
2021-11-18 11:54 Sekcja Wychowawcza UWAGA! W dniu 18.11.2021 dokonano zmian w formularzu cenowym, opisie przedmiotu zamówienia i protokole odbioru dostawy. Dokumenty po zmianie zostały zamieszone w załączniku do niniejszego postępowania. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza wizualizacje namiotów ekspresowych do pozycji nr 1 formularza cenowego. W związku z powyższym termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 25.11.2021 do godz. 14:00.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1 1 pc. 35 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Krakowska 2
Rząska, 30-901
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5934 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od odpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 268