Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD. DT - 2310.18.2021 Bieżąca dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

Deadlines:
Published : 16-11-2021 11:58:00
Placing offers : 26-11-2021 09:00:00
Offers opening : 26-11-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.72 2021-11-16 11:58:00 Proceeding
druki edytowalne.docx docx 29.33 2021-11-16 11:58:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 20496.86 2021-11-16 11:58:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 667.43 2021-11-22 11:52:59 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.3 2021-11-23 14:25:27 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.pdf pdf 1915.8 2021-11-23 14:25:27 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 482.18 2021-11-26 12:57:51 Public message
Informacja po wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 996.7 2021-12-07 12:39:15 Public message

Announcements

2021-12-07 12:39 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja po wyborz [...].pdf

2021-11-26 12:57 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przedstawia zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-11-26 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 400.000,00 zł brutto.
2021-11-23 14:25 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zamieszcza wyjaśnienia i zmiany treści SWZ wraz z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego. Jednocześnie zamieszczamy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 339