Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP-252-20/2021 Dostawa mleka i przetworów mlecznych

Deadlines:
Published : 16-11-2021 10:46:00
Placing offers : 24-11-2021 09:00:00
Offers opening : 24-11-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mleka i przetworów mlecznych” według asortymentu określonego w formularzu cenowym, który stanowi załącznik Nr 2 (część nr 1,2) do niniejszej specyfikacji.

Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

            Część nr 1 –  mleko

            Część nr 2 – przetwory mleczne i produkty bez laktozy

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 16.11.2021r. 08d9a8d1-ffef-a780-3fcc-0f0001402052.pdf pdf 146.18 2021-11-16 10:46:00 Proceeding
Oświadczenia Zał nr 4-10.7z 7z 76.01 2021-11-16 10:46:00 Proceeding
SWZ_20_2021.doc doc 362 2021-11-16 10:46:00 Proceeding
SWZ_20_2021.pdf pdf 10714.34 2021-11-16 10:46:00 Proceeding
Zał nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 67.5 2021-11-16 10:46:00 Proceeding
Zał nr 2 formularze asort.-cenowe.7z 7z 14.68 2021-11-16 10:46:00 Proceeding
Zał nr 3 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy.pdf pdf 198.32 2021-11-16 10:46:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 607.55 2021-11-23 10:33:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 779.75 2021-11-24 13:41:51 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 945.45 2021-12-14 10:54:46 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d9cac5-97b6-d8ab-c691-fc0001e5a731-1.pdf pdf 89.21 2022-01-10 09:58:51 Public message

Announcements

2022-01-10 09:58 Jolanta Kita Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-14 10:54 Jolanta Kita Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-24 13:41 Monika Bisaga Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-23 10:33 Jolanta Kita Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 254