Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADM.251.14.2021 Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych telefonii stacjonarnej wraz z zapewnieniem łączy przewodowych analogowych, cyfrowych ISDN, internetowych VOiP.

Katarzyna Wenderska
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" Department: Administracja
Deadlines:
Published : 15-11-2021 10:54:00
Placing offers : 22-11-2021 09:00:00
Offers opening : 22-11-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 91 321 37 81

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula RODO - KONTRAHENT.docx docx 16.06 2021-11-15 10:54:00 Proceeding
Klauzula RODO - OFERENT.docx docx 20.03 2021-11-15 10:54:00 Proceeding
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.doc doc 38 2021-11-15 10:54:00 Proceeding
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.docx docx 16.58 2021-11-15 10:54:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe ADM 251 14 2021.docx docx 19.8 2021-11-15 10:54:00 Proceeding

Announcements

2021-11-23 11:09 Katarzyna Wenderska Dzień dobry,
Informuję, że w prowadzonym postępowaniu otrzymano 2 oferty.
Najkorzystniejszą/najtańszą ofertę złożyła firma:
Telestrada Spółka Akcyjna
NIP 5441014413
wartość oferty wynosi - 10192,16 zł net

Uzyskując tym samym rekomendację do zawarcia umowy.

Z poważaniem
Katarzyna Wenderska

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Linia analogowa - 4 Linie opłata instalacyjna - 4 linie 4 pc. - (0)
2 Linia analogowa - 4 Linie opłata abonamentowa za 4 linie przez okres 36 miesięcy 144 pc. - (0)
3 Linia ISDN 2B+D z MSN - 3 Linie opłata instalacyjna - 3 linie 3 pc. - (0)
4 Linia ISDN 2B+D z MSN - 3 Linie opłata abonamentowa za 3 linie przez okres 36 miesięcy 108 pc. - (0)
5 Linia VoiP - 2 Linie opłata instalacyjna - 2 linie 2 pc. - (0)
6 Linia VoiP - 2 Linie opłata abonamentowa za 2 linie przez okres 36 miesięcy 72 pc. - (0)
7 Linia GSM z bramką z wyjściem analogowym - 1 Linia opłata instalacyjna - 1 linia 1 pc. - (0)
8 Linia GSM z bramką z wyjściem analogowym - 1 Linia opłata abonamentowa za 1 linie przez okres 36 miesięcy 36 pc. - (0)
9 Połączenia lokalne w strefie - szacunkowe 1 szt = 1 minuta 18947 pc. - (0)
10 Połączenia międzystrefowe - szacunkowe 1 szt = 1 minuta 997 pc. - (0)
11 Połączenia do sieci GSM - szacunkowe 1 szt = 1 minuta 17640 pc. - (0)
12 Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnej - Niemieckiej - szacunkowe 1 szt = 1 minuta 100 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia 02.01.2022 do dnia 01.01.2025. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Dodatkowe koszty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego określone w pkt. 2 - Pozostałe wymagania ppkt.c i d, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Obowiązek informacyjny RODO - Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.- proszę potwierdzić wpisując (2 klauzule RODO): "Akceptuję" (0)

The number of page views: 156