Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/UA/2021 Badania wody basenowej (mikrobiologia i fizykochemia), wraz z poborem i transportem do laboratorium zgodnie z Harmonogramem poboru na Pływalni Uznam Arena OSiR Wyspiarz, przy ul. Grodzkiej 5 w Świnoujściu w 2022 r.

Ewa Wileńska
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" Department: Pływalnia
Deadlines:
Published : 12-11-2021 14:08:00
Placing offers : 24-11-2021 12:00:00
Offers opening : 24-11-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 91 321 3059  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
postępowanie 6_UA_2021.pdf pdf 4112.14 2021-11-12 14:08:00 Proceeding
umowa badanie wody 22.pdf pdf 151.61 2021-11-12 14:08:00 Proceeding

Announcements

2021-11-25 15:10 Ewa Wileńska Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma J.S.Hamilton Poland S.A. z kwotą netto: 6.850,00 zł uzyskując rekomendację do zawarcia przedmiotowej umowy.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Escherichia coli zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ 108 service - (0)
2 Pseudomonas aeruginosa zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ 72 service - (0)
3 Ogólna liczba bakterii w 36C +/- 2 C (po 48h) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ 60 service - (0)
4 Legionella sp zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ 20 service - (0)
5 Mętność zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ 32 service - (0)
6 Chloroform zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ 16 service - (0)
7 THM (suma) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ 16 service - (0)
8 Azotany* (różnica pomiędzy wodą w niecce basenowej i zawartością w wodzie zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ 16 service - (0)
9 Utlenialność* (różnica pomiędzy wodą w niecce basenowej i zawartością w wodzie zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ 60 service - (0)
10 Legionella natryski zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ 4 service - (0)
11 Transport transport pobranych próbek do laboratorium 24 service - (0)
12 Pobór (mikrobiologia) - 276 service - (0)
13 Pobór (fizykochemia) - 144 service - (0)
14 Gronkowce koagulazododatnie zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ 12 service - (0)
15 Glin zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew min. 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania badania i dostarczenia sprawozdania nie może przekroczyć 10 dni od wykonania poboru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Akredytacja i metodyka badań - zgodna z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Min. Zdrowia z dn. 9.11.2015 r. (Dz. U. z dn.2.12.2015 r. poz. 2016 z późn.zm.) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
5 Sposób poboru - zgodnie z obowiązującymi przepisami - badania dokonywane każdorazowo przy wlocie wody i wylocie wody basenowej, próbki po 500 ml, metoda i laboratorium badawcze objęte odpowiednią akredytacją, wykwalifikowany personel w zakresie poboru próbek wody. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Inne koszty* - wykazać jakie - pozycja zostanie doliczona do ogólnej wartości oferty badań - powinna zawierać wartość brutto - jeśli nie występuje nie uzupełniać (0)

The number of page views: 259