Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.21.2021 Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2269D, Krzywa

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 15-11-2021 13:57:00
Placing offers : 02-12-2021 09:00:00
Offers opening : 02-12-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w ponownym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2269D, Krzywa.

Zakres rzeczowy: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowości Krzywa na długości 200 m w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika. Zaplanowano przebudowę nawierzchni drogi, budowę zatok autobusowych oraz chodnika wraz z przejściem dla pieszych w formie wyspy wyniesionej naprzeciw wejścia do szkoły. Dla potrzeb właściwego odwodnienia ulicy zaprojektowano krótki odcinek kanalizacji deszczowej..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 02.12.2021 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnickiSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d9a5d1-e2de-5635-54af-a800013639ee.pdf pdf 105.89 2021-11-15 13:57:00 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV.pdf pdf 403.44 2021-11-15 13:57:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 294.16 2021-11-15 13:57:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 30114.95 2021-11-15 13:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt2.pdf pdf 168.03 2021-11-29 13:03:54 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt1.pdf pdf 176.74 2021-11-24 14:14:30 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie 24.11.2021.pdf pdf 436.8 2021-11-24 14:14:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08d9af4b-7f85-fccd-42b8-43000171003e.pdf pdf 42.18 2021-11-24 14:14:30 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 132.93 2021-12-02 14:24:50 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 176.09 2021-12-10 14:04:02 Public message

Announcements

2021-12-10 14:04 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją o rozstrzygnięciu postępowania, załączoną do niniejszego komunikatu.

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-12-02 14:24 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert opublikowana w załączniku do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2021-12-02 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 432.719,00 zł.
2021-11-29 13:03 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z treścią odpowiedzi na pytanie nr 2 złożone w niniejszym postępowaniu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

2021-11-24 14:14 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z treścią odpowiedzi na pytanie nr 1 złożone w niniejszym postępowaniu. Odpowiedź na to pytanie wprowadza zmianę treści SWZ w rozdz. VIII ust. 2 pkt 1 lit. b i lit. c oraz zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie odpowiedzi, zmieniona SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączamy do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 444