Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/TP/2/GTS/21 Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego

Małgorzata Poluchowicz
Gdański Teatr Szekspirowski
Deadlines:
Published : 12-11-2021 14:16:00
Placing offers : 22-11-2021 09:00:00
Offers opening : 22-11-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.42 2021-11-12 14:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 706.33 2021-11-12 14:16:00 Proceeding
Załącznik 1 formularz oferty.docx docx 23.51 2021-11-12 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2a _3 do SWZ wzor oswiadczenia.docx docx 21.97 2021-11-12 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 wzor wykazu uslug.docx docx 18.55 2021-11-12 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 wzor wykazu osob.docx docx 17.13 2021-11-12 14:16:00 Proceeding
zalacznik nr 6 projekt umowy.pdf pdf 461.87 2021-11-12 14:16:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 368.37 2021-11-22 09:39:44 Public message
zmiana tresci SWZ_17_11.pdf pdf 517.99 2021-11-17 18:19:38 Public message
informacja o wyniku etap 2_PZ.pdf pdf 299.38 2021-12-21 14:50:28 Public message

Announcements

2021-12-21 14:50 Małgorzata Poluchowicz informacja o wyniku postępowania

informacja o wyniku [...].pdf

2021-11-22 09:39 Małgorzata Poluchowicz Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-22 09:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 796.320,00 zł
2021-11-17 18:19 Małgorzata Poluchowicz zmiana treści SWZ

zmiana tresci SWZ_17 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 571