Proceeding: PKM/PN/DA/6/2021 Dzierżawa 25 autobusów komunikacji miejskiej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach

Patryk Kostrzewski
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Department: DA
Deadlines:
Published : 12-11-2021 09:50:00
Placing offers : 16-12-2021 10:30:00
Offers opening : 16-12-2021 10:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - dzierżawa 25 autobusów - LISTOPAD 2021.pdf pdf 2142.19 2021-11-12 09:50:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 124.08 2021-11-12 09:50:00 Proceeding
Formularz ofertowy - dzierżawa 25 autobusów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach - LISTOPAD 2021.doc doc 1100 2021-11-12 09:50:00 Proceeding
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 73.48 2021-11-28 19:11:41 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy nr 1 - 5.pdf pdf 2722.92 2021-11-28 19:12:37 Public message
Zmiany nr 2-4 do SWZ.pdf pdf 1361.42 2021-11-28 19:13:14 Public message
Formularz ofertowy z uwzględnieniem zmian z dn 25.11.2021 r..doc doc 1103.5 2021-11-28 19:14:14 Public message
Wezwanie do przystąpienia do postepowania odwoławczego.pdf pdf 525.05 2021-11-23 10:22:49 Public message
Odwołanie do KIO od SWZ na dzierżawę 25 autobusów.zip zip 2741.84 2021-11-23 10:22:49 Public message
Zmiana nr 1 do SWZ.pdf pdf 951.17 2021-11-23 14:20:13 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 71.09 2021-11-23 14:21:29 Public message

Announcements

2021-11-28 19:14 Patryk Kostrzewski Formularz ofertowy z uwzględnieniem zmian z dn. 25.11.2021 r.

Formularz ofertowy z [...].doc

2021-11-28 19:13 Patryk Kostrzewski Zmiany do SWZ od nr 2 do nr 4

Zmiany nr 2-4 do SW [...].pdf

2021-11-28 19:12 Patryk Kostrzewski Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 1 do nr 5

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-11-28 19:11 Patryk Kostrzewski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2021-11-23 14:21 Patryk Kostrzewski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2021-11-23 14:20 Patryk Kostrzewski Zmiana nr 1 do SWZ

Zmiana nr 1 do SWZ.p [...].pdf

2021-11-23 10:22 Patryk Kostrzewski Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

Wezwanie do przystąp [...].pdf

Odwołanie do KIO od [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 544