Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/WCWI/2021/11 Świadczenie usług w zakresie sprzątania nieruchomości

Deadlines:
Published : 10-11-2021 20:24:00
Placing offers : 22-11-2021 10:00:00
Offers opening : 22-11-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część I SWZ - IDW_Sprzątanie.pdf pdf 413.08 2021-11-10 20:24:00 Proceeding
Część II SWZ - Wzór umowy_Sprzątanie.pdf pdf 266.85 2021-11-10 20:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.47 2021-11-10 20:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1a- WYKAZ_CEN.xlsx xlsx 14.67 2021-11-10 20:24:00 Proceeding
Załączniki nr 1-7_formularze edytowalne.docx docx 60.6 2021-11-10 20:24:00 Proceeding
Część III- OPZ (1).rar rar 14015.44 2021-11-10 20:24:00 Proceeding
Część III - OPZ Sprzątanie (3).xlsx xlsx 69.72 2021-11-10 20:24:00 Proceeding
Część III - OPZ (2).rar rar 117630.7 2021-11-10 20:24:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_ZP WCWI 2021_11.pdf pdf 111.5 2021-11-22 12:23:28 Public message
Załącznik nr 1a- WYKAZ_CEN_poprawiony 16.11.2021.xlsx xlsx 15.45 2021-11-16 11:27:37 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 192.13 2021-11-30 16:27:21 Public message

Announcements

2021-11-30 16:27 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2021-11-23 19:11 Ewa Rostkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-11-22 12:23 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-22 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego wynosi 1 069 930,26 zł brutto.
2021-11-16 11:27 Ewa Rostkowska Zamawiający koryguje omyłkę w Załączniku nr 1a - Wykaz cen w zakresie liczby miesięcy wykonywania prac ogrodniczych w lokalizacji Dębiec oraz Łazienki Rzeczne i publikuje poprawiony Załącznik nr 1a - Wykaz cen. Wykonawcy winni złożyć wraz ofertą poprawiony Wykaz cen.

Załącznik nr 1a- WYK [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 353