Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BP.271.000014.2021 Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ofiar Terroru i ul. Leona

Katarzyna Iwulska
Urząd Miasta Rydułtowy
Deadlines:
Published : 09-11-2021 15:29:00
Placing offers : 24-11-2021 12:00:00
Offers opening : 24-11-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.09 2021-11-09 15:29:00 Proceeding
SWZ Przejśca 2021.odt odt 116.95 2021-11-09 15:29:00 Proceeding
Projekt umowy__przejścia.odt odt 71.59 2021-11-09 15:29:00 Proceeding
Program funkcjonalno użytkowy - przejścia dla pieszych Rydułtowy ul Ofiar Terroru i Leona.pdf pdf 741.15 2021-11-09 15:29:00 Proceeding
Załącznik 1 - Warunki przyłączenia.pdf pdf 314.45 2021-11-09 15:29:00 Proceeding
Załącznik 2 - Mapa zasadnicza PDF.pdf pdf 74.5 2021-11-09 15:29:00 Proceeding
Oświadczenie o prawie do dysponowania .PDF PDF 52.45 2021-11-09 15:29:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_przejścia.pdf pdf 24.09 2021-11-25 07:52:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert_przejścia.pdf pdf 24.09 2021-11-25 07:53:39 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ P.pdf pdf 30.25 2021-12-03 09:56:48 Public message

Announcements

2021-12-03 09:56 Katarzyna Iwulska W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-25 07:53 Katarzyna Iwulska Zamawiający na podstawie przepisu art. 222 ust. 5 ustawy Pzp podaje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-25 07:52 Katarzyna Iwulska Zamawiający na podstawie przepisu art. 222 ust.4 ustawy Pzp w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-24 12:00 Buyer message Zamawiający na podstawie przepisu art. 222 ust. 5 ustawy Pzp podaje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 229 543,83 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 349