Proceeding: DZP - 31/2021 Wdrożenie (dostawa i uruchomienie) Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) wraz z oprogramowaniem wspierającym, dostawa dedykowanego łącza internetowego oraz zakup sprzętu serwerowego

Deadlines:
Published : 09-11-2021 12:59:00
Placing offers : 24-11-2021 09:00:00
Offers opening : 24-11-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_EDM, łącza, serwery.pdf pdf 12357.37 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ.odt odt 69.88 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ.odt odt 70.5 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 1C do SWZ.odt odt 71.43 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 2A do SWZ_OPZ_EDM.docx docx 3668.19 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 2B do SWZ_OPZ_łącza.docx docx 3656.06 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 2C do SWZ_ OPZ_serwery.docx docx 7892.79 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ.docx docx 48.43 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 5A_wykaz usług_EDM.docx docx 155.52 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 5B_wykaz usług_łącza.docx docx 156.29 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 5B_wykaz usług_łącza.docx docx 156.29 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 5C_Wykaz dostaw i usług_serwery.docx docx 157.05 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 6_wykaz osób_serwery.docx docx 156.89 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 7_wykaz dostawców globalnych.docx docx 155.94 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ_grupa kapitałowa.odt odt 78.28 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ_aktualność informacji.odt odt 76.6 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 10A_opis kryteriów.docx docx 156.35 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 10B_opis kryteriów.docx docx 158.54 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 10C_opis kryteriów.docx docx 159.33 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 11A do SWZ_ppu_EDM.pdf pdf 599.14 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 11B do SWZ_ppu_łącza.pdf pdf 137.29 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 11C do SWZ_ppu_serwery.pdf pdf 186.91 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 12_instrukcja.doc doc 13.5 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
espd-request (6).zip zip 89.15 2021-11-09 12:59:00 Proceeding
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z 18.11.2021r..pdf pdf 2492.9 2021-11-18 12:29:48 Public message
zmiana treści SWZ z 19.11.2021.pdf pdf 356.29 2021-11-19 11:12:42 Public message
2021-OJS225-592831-pl-ts.pdf pdf 99.59 2021-11-19 11:12:42 Public message
informacja z otwarcia_EDM_24.11.2021.pdf pdf 440.4 2021-11-24 14:21:17 Public message
wybór_strona_pakiet 1.pdf pdf 416.51 2022-01-03 13:45:56 Public message
wybór_strona_pakiet 2.pdf pdf 437.59 2022-01-04 14:10:09 Public message

Announcements

2022-01-04 14:10 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 2

wybór_strona_pakiet [...].pdf

2022-01-03 13:45 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 1

wybór_strona_pakiet [...].pdf

2021-11-24 14:21 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert z 24.11.2021 r.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-24 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie następujące kwoty:
Pakiet 1 - 246.000,00 zł brutto,
Pakiet 2 - 44.280,00 zł brutto,
Pakiet 3 - 1.307.490,00 zł brutto.
2021-11-19 11:12 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ z 19.11.2021 r. (w załączeniu ogłoszenie 2021/S 225-592831)

zmiana treści SWZ z [...].pdf

2021-OJS225-592831-p [...].pdf

2021-11-18 12:29 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 18.11.2021 r.

wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 724