Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.23.2021 Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie. ETAP II - Wykonanie zagospodarowania terenu Gminnego Targowiska w Skrwilnie.

Alicja Siemiątkowska
Gmina Skrwilno
Deadlines:
Published : 09-11-2021 11:00:00
Placing offers : 24-11-2021 12:00:00
Offers opening : 24-11-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 58.5 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Ośw. dot. podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków.doc doc 34 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu.doc doc 31 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy na wykonanie robót.doc doc 131.5 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 30.5 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 126.11 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ Wykaz robót budowlanych.doc doc 34 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc doc 35 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
P.Z.D.- Przedmiot zamówienia ETAP II.pdf pdf 244.77 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
PR Wiata targowa - elektryczna.pdf pdf 46.86 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
PR Wiata targowa - arch., konstr., sanit.pdf pdf 66.8 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
PR Zagosp. targowisko - elektryczna.pdf pdf 39.25 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
ST Targowisko - branża architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna.pdf pdf 779.65 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
ST Targowisko - branża elektryczna.pdf pdf 625.49 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
1. Opis.pdf pdf 982.85 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
2. P.Z.D..pdf pdf 5041.38 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
3. Przekrój przez parking i teren utwardzony.pdf pdf 321.56 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
Branża konstrukcyjna.zip zip 3337.69 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
Branża elektryczna.zip zip 4956.35 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
Branża arch. i sanit.zip zip 2114.59 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
SWZ Wykonanie zagospodarowania terenu Gminnego Targowiska w Skrwilnie..pdf pdf 489.01 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 84.28 2021-11-09 11:00:00 Proceeding
informacja z sesji otwarcia ofert 24.11.2021.pdf pdf 169.17 2021-11-24 12:37:59 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Strona Zamawiającego.pdf pdf 160.88 2021-11-26 12:54:16 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 57.7 2021-12-13 09:48:43 Public message

Announcements

2021-12-13 09:48 Alicja Siemiątkowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-11-26 12:54 Alicja Siemiątkowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 26.11.2021 r.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-11-24 12:37 Alicja Siemiątkowska Informacja z sesji otwarcia ofert 24.11.2021 r.

informacja z sesji o [...].pdf

2021-11-24 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.215.512,57 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 338