Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP 2374/9/2021 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im.św. Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 08-11-2021 14:41:00
Placing offers : 17-11-2021 12:00:00
Offers opening : 17-11-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d9a2b9-ae26-ed87-54af-a80001362505.pdf pdf 109.25 2021-11-08 14:41:00 Proceeding
SWZ DZP 2374 9 2021.zip zip 411.34 2021-11-08 14:41:00 Proceeding
08d9a8da-d314-720a-3fcc-0f0001402143.pdf pdf 37.65 2021-11-16 09:38:12 Public message
modyfikacja SWZ DZP 2374 9 2021.pdf pdf 185.89 2021-11-16 09:38:12 Public message
inf. o kwocie na sfinansowanie DZP 2374 9 2021.pdf pdf 181.56 2021-11-17 11:14:11 Public message
inf. z otwarcia ofert DZP 2374 9 2021.pdf pdf 181.63 2021-11-17 13:30:13 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty DZP 2374 9 2021.pdf pdf 201.47 2021-12-08 13:20:52 Public message

Announcements

2021-12-08 13:20 Marta Prościak Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-17 13:30 Marta Prościak Informacja z otwarcia ofert

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2021-11-17 11:14 Marta Prościak Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

inf. o kwocie na sfi [...].pdf

2021-11-16 09:38 Marta Prościak Modyfikacja SWZ (przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert)

08d9a8da-d314-720a-3 [...].pdf

modyfikacja SWZ DZP [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 205