Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/2021/U Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

Artur Wyżkiewicz
Tyskie TBS Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 08-11-2021 11:28:00
Placing offers : 30-11-2021 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20211108 opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 476.06 2021-11-08 11:28:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Badanie sprawozdania finansowego -

20211108 opis przedm [...].pdf

1 pc. Tyskie TBS Sp. z o.o.
Budowlanych 59
43-100, Tychy
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6102 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 15 kwietnia 2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, - Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam" i dołączyć w formie załącznika Attachment required (0)
6 Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym - Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam" i dołączyć w formie załącznika Attachment required (0)
7 Metody i wstępny harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki - Dołączyć w formie załącznika. Attachment required (0)
8 Doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań towarzystw budownictwa społecznego - Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam" i dołączyć w formie załącznika Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 343