Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/TP/1/GTS/21 na: Świadczenie usług całodobowej fizycznej ochrony siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 w Gdańsku

Małgorzata Poluchowicz
Gdański Teatr Szekspirowski
Deadlines:
Published : 09-11-2021 18:43:00
Placing offers : 22-11-2021 10:00:00
Offers opening : 22-11-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 133.17 2021-11-09 18:43:00 Proceeding
SWZ_ochrona_2022_23.pdf pdf 603.19 2021-11-09 18:43:00 Proceeding
Załącznik 1 formularz oferty.docx docx 18.78 2021-11-09 18:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 doswiadczenie koordynatora.docx docx 14.78 2021-11-09 18:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3a _4 do SWZ wzory oswiadczen.docx docx 20.59 2021-11-09 18:43:00 Proceeding
Załączniki nr 5_7 wzory wykazow.docx docx 144.21 2021-11-09 18:43:00 Proceeding
zalacznik 8 wzor umowy.pdf pdf 347 2021-11-09 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 9 Charakterystyka obiektu.pdf pdf 316.59 2021-11-09 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 10 Opis zainst sys alarm i monitoringu.pdf pdf 369.38 2021-11-09 18:43:00 Proceeding
wyjasnienia tresci SWZ 15_11.pdf pdf 191.44 2021-11-15 11:13:11 Public message
zmiana tresci SWZ 16_11.pdf pdf 198.42 2021-11-16 21:02:08 Public message
zmiana ogloszenia_16_11.pdf pdf 51.41 2021-11-16 21:02:08 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 194.29 2021-11-22 10:45:26 Public message
informacja o wyniku etap 2_PZ.pdf pdf 438.4 2021-12-17 11:50:23 Public message

Announcements

2021-12-17 11:50 Małgorzata Poluchowicz informacja o wyniku postępowania

informacja o wyniku [...].pdf

2021-11-22 10:45 Małgorzata Poluchowicz Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-22 10:43 Małgorzata Poluchowicz The message was withdrawn by the Buyer.
2021-11-22 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 380 000,40 zł brutto
2021-11-16 21:02 Małgorzata Poluchowicz W załączeniu zmiana treści SWZ i ogłoszenia oraz zmiana terminu składania ofert

zmiana tresci SWZ 16 [...].pdf

zmiana ogloszenia_16 [...].pdf

2021-11-15 11:13 Małgorzata Poluchowicz wyjaśnienia treści SWZ

wyjasnienia tresci S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1372