Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP-252-18/2021 Zakup asortymentu w celu realizacji projektu pn:”Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim

Deadlines:
Published : 03-11-2021 11:49:00
Placing offers : 19-11-2021 09:00:00
Offers opening : 19-11-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

 .Przedmiotem zamówienia jest  Zakup asortymentu w celu realizacji projektu pn:”Stop wirusowi!

 Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” zgodnie z asortymentem i ilościami oraz parametrami opisanymi w załączniku do niniejszej specyfikacji.

Zamówienie zostało podzielone na części:

       Część nr 1 –  Worki foliowe na odpady medyczne

      Część nr 2 – Środek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

      Część nr 3 – Bramka do bezdotykowego pomiaru temperatury

      Część nr 4 – Rękawice jednorazowe

       Część nr 5- Maska jednorazowa

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021_BZP 00254911_01_OGLOSZENIE.pdf pdf 6617.88 2021-11-03 11:49:00 Proceeding
OSWIADCZENIA.7z 7z 104.17 2021-11-03 11:49:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 411 2021-11-03 11:49:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 22249.77 2021-11-03 11:49:00 Proceeding
SWZ-zal-2a-2e-formularz-asort.-cenowy.xls xls 122 2021-11-03 11:49:00 Proceeding
Zał nr 3 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy cz1,24,5.doc doc 150 2021-11-03 11:49:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 117.5 2021-11-03 11:49:00 Proceeding
Załacznik nr 3a do SWZ Projektowane postanowienia umowy -cz 3.doc doc 141 2021-11-03 11:49:00 Proceeding
08d9a351-0bb4-f9f5-10bc-8000010dc8c1_ogloszenie o zmianie.pdf pdf 41.55 2021-11-10 10:53:52 Public message
zmiana terminu i odpowiedzi_10.11.pdf pdf 2609.11 2021-11-10 10:53:52 Public message
08d9a444-459b-711d-54af-a8000136340d_zmiana ogloszenia _12.11.pdf pdf 1858.59 2021-11-12 09:42:21 Public message
SWZ-zal-2b-dezynfekcja-formularz-asort.-cenowy-12.11.2021”.xls xls 74 2021-11-12 09:42:21 Public message
zmiana terminu i opisu przedmiotu_12.11.pdf pdf 979.41 2021-11-12 09:42:21 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie .pdf pdf 628.11 2021-11-18 09:00:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1321.63 2021-11-19 12:06:41 Public message
Informacja o wyborze , unieważnieniu 03.12.pdf pdf 1611.57 2021-12-03 14:09:54 Public message
ogloszenie o wyniku 08d9be31-f3d3-d12b-6d59-a800017f2ef5.pdf pdf 52.95 2021-12-29 09:37:51 Public message

Announcements

2021-12-29 09:37 Agnieszka Kalita Informacja o wyniku postępowania

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-03 14:09 Agnieszka Kalita Dzień dobry ,
informacja o wyborze i unieważnieniu

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-19 12:06 Agnieszka Kalita Dzień dobry,
w załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-18 09:00 Agnieszka Kalita Dzień dobry ,
w załączeniu informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-11-12 09:42 Agnieszka Kalita Dzień dobry,
w załączeniu informacja o zmianie terminu oraz zmiana opisu przedmiotu zamówienia cz 2

08d9a444-459b-711d-5 [...].pdf

SWZ-zal-2b-dezynfekc [...].xls

zmiana terminu i opi [...].pdf

2021-11-10 10:53 Agnieszka Kalita Dzień dobry,
w załączeniu informacja o zmianie terminu oraz odpowiedzi na pytania

08d9a351-0bb4-f9f5-1 [...].pdf

zmiana terminu i odp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 897