Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 62/ZP/21 Dostawa różnych produktów żywnościowych, konserw i przetwory z mięsa, warzyw konserwowych i/lub puszkowanych do AMW Gdynia (zwana dalej AMW) oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic (zwana dalej AOS) w roku 2022.

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 03-11-2021 09:21:00
Placing offers : 30-11-2021 09:00:00
Offers opening : 30-11-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 82.67 2021-11-03 09:21:00 Proceeding
espd-request.xml xml 131.8 2021-11-03 09:21:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-11-03 09:21:00 Proceeding
Ogłoszenie 62.pdf pdf 145.19 2021-11-03 09:21:00 Proceeding
OPZ Część I Różne produkty spożywcze.pdf pdf 3671.85 2021-11-03 09:21:00 Proceeding
OPZ Część II - konserwy.pdf pdf 1395.83 2021-11-03 09:21:00 Proceeding
SWZ nieograniczony 62.docx docx 313.52 2021-11-03 09:21:00 Proceeding
SWZ nieograniczony 62.pdf pdf 1842.68 2021-11-03 09:21:00 Proceeding
informacja z otwarcia 62.pdf pdf 332.53 2021-11-30 10:05:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze 62.pdf pdf 547.27 2021-12-13 14:42:45 Public message
Zawiadomienie o wyborze 62.pdf pdf 547.24 2021-12-14 14:29:05 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 372.01 2021-12-20 12:23:59 Public message
II Zawiadomienie o wyborze 62.pdf pdf 390.05 2021-12-22 12:47:09 Public message
62 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 327.13 2021-11-30 09:00:00 Public message

Announcements

2021-12-22 12:47 Zamówienia Publiczne II Zawiadomienie o wyborze oferty

II Zawiadomienie o w [...].pdf

2021-12-20 12:23 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-12-14 14:29 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze z poprawionym tytułem sprawy

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-13 14:42 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-30 10:05 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-30 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

62 Informacja o fina [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 464