Proceeding: 01/ZP/2021 Usługa ubezpieczenia Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie

Monika Klonowska
TAMAL Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 02-11-2021 13:38:00
Placing offers : 25-11-2021 13:00:00
Offers opening : 25-11-2021 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.69 2021-11-02 13:38:00 Proceeding
SWZ - 2021.pdf pdf 428.9 2021-11-02 13:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Wzór umowy dla Części 1 - 2021.docx docx 45.56 2021-11-02 13:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3b - Wzór umowy dla Części 2 - 2021.docx docx 44.13 2021-11-02 13:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Oświadczenie wstępne - 2021.doc doc 56.5 2021-11-02 13:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6a Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kap. - 2021.doc doc 48.5 2021-11-02 13:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6b Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kap. - 2021.doc doc 49.5 2021-11-02 13:38:00 Proceeding
Kartoteka_inwentarzowa_-_wykaz_analityczny_polisa na 2022_pod pismo.pdf pdf 519.26 2021-11-17 10:05:56 Public message
Kartoteka_inwentarzowa_-_wykaz_analityczny_polisa na 2022_pod pismo.xlsx xlsx 338.52 2021-11-17 10:05:56 Public message
odpowiedzi BCO 2021.docx docx 34.9 2021-11-17 10:05:56 Public message
szkodowość.docx docx 15.21 2021-11-17 10:05:56 Public message
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy - 2021 -korekta.doc doc 122 2021-11-17 10:05:56 Public message
odpowiedzi na pytania 17.11.2021.doc doc 208 2021-11-17 15:11:24 Public message
odpowiedzi na pytania 18.11.2021.pdf pdf 116.29 2021-11-18 09:57:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.69 2021-11-18 09:57:29 Public message
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 98.91 2021-11-25 13:14:11 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 125.35 2021-11-25 15:22:23 Public message
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 132.62 2021-12-03 07:39:12 Public message

Announcements

2021-12-03 07:39 Monika Klonowska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-11-25 15:22 Monika Klonowska informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-25 13:14 Monika Klonowska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

kwota przeznaczona n [...].pdf

2021-11-25 13:00 Buyer message ŁĄCZNIE: 573 600,00 ZŁ, W TYM:
CZĘŚĆ 1 - 369 000,00 ZŁ
CZĘŚĆ 2 - 204 600,00 ZŁ
2021-11-18 09:57 Monika Klonowska Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy informację o zmianach SWZ.

z poważaniem Monika Klonowska

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-17 15:11 Monika Klonowska Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy odpowiedzi na pytania do SWZ.

z poważaniem
Monika Klonowska

odpowiedzi na pytani [...].doc

2021-11-17 10:05 Monika Klonowska Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy odpowiedzi na pytania do SWZ.

z poważaniem
Monika Klonowska

Kartoteka_inwentarzo [...].pdf

Kartoteka_inwentarzo [...].xlsx

odpowiedzi BCO 2021. [...].docx

szkodowość.docx

Załącznik nr 4 Form [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 520