Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BO/16/2021 DOSTAWA I INSTALACJA AUTOMATYCZNYCH ZESTAWÓW TELESKOPOWYCH WRAZ Z USŁUGĄ WDROŻENIA DO UŻYTKOWANIA

Izabel Gawlik-Barańska
Polska Agencja Kosmiczna
Deadlines:
Published : 02-11-2021 11:39:00
Placing offers : 10-12-2021 10:30:00
Offers opening : 10-12-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 2 do SWZ.pdf pdf 159.03 2021-11-02 11:39:00 Proceeding
JEDZ - Załacznik Nr 3 do SWZ.pdf pdf 321.07 2021-11-02 11:39:00 Proceeding
Załacznik nr 4 do SWZ.pdf pdf 126.96 2021-11-02 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.pdf pdf 78.94 2021-11-02 11:39:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 114.39 2021-11-02 11:39:00 Proceeding
ZAłacznik Nr 7 do SWZ - PPU.pdf pdf 248.36 2021-11-02 11:39:00 Proceeding
Wykaz Dostaw- załącznik Nr 8 do SWZ.pdf pdf 79.18 2021-11-02 11:39:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 215.14 2021-11-02 11:39:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamowienia.pdf pdf 431.25 2021-11-02 11:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - OPZ dla Części I-VI.pdf pdf 393.88 2021-11-02 11:39:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 173.98 2021-11-27 08:02:02 Public message
Załacznik nr 2 do SWZ.docx docx 58.62 2021-11-27 08:02:02 Public message
Załacznik nr 4 do SWZ.docx docx 39.07 2021-11-27 08:02:02 Public message
Załacznik nr 6 do SWZ.docx docx 41.54 2021-11-27 08:02:02 Public message
załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 48.27 2021-11-27 08:02:02 Public message
Załącznik Nr 8 do SWZ.docx docx 75.97 2021-11-27 08:02:02 Public message
2021-OJS231-608628-pl.pdf pdf 66.83 2021-11-29 14:29:09 Public message
odpowiedzi na pytania - modyfikacje - pismo Zamawiającego z dnia 29.11.2021 r..pdf pdf 84.52 2021-11-29 14:33:17 Public message
zmodyfikowany OPZ dla każdej z Części - załącznik do pisma z dnia 29.11.2021 r..pdf pdf 17810.87 2021-11-29 14:33:17 Public message
odpowiedzi na pytania wraz modyfikacami - pismo Zamawiajacego z dnia 30.11.2021 r..pdf pdf 87.34 2021-11-30 12:27:07 Public message
Zmodyfikowany OPZ - Zaąłcznik do pisma z dnia 30.11.2021 r..pdf pdf 18974.51 2021-11-30 12:27:07 Public message
pismo Zamawiającego z dnia 07.12.2021 r signed.pdf pdf 143.21 2021-12-07 11:14:44 Public message
informacja z otwarcia ofert signed.pdf pdf 140.45 2021-12-10 14:56:26 Public message
pismo w sprawie uieważnienia postępowania Części I - na stronę signed.pdf pdf 135.81 2021-12-23 10:10:56 Public message
pismo w sprawie uieważnienia postępowania II - na stronę signed.pdf pdf 139.76 2021-12-23 10:11:30 Public message
pismo w sprawie uieważnienia postępowania -Część III- na stronę signed.pdf pdf 135.71 2021-12-23 10:12:32 Public message
pismo w sprawie uieważnienia postępowania -Część IV - na stronę signed.pdf pdf 140.36 2021-12-23 10:13:06 Public message
pismo w sprawie uieważnienia postępowania -Część V na stronę signed.pdf pdf 137.06 2021-12-23 10:13:41 Public message
pismo w sprawie uieważnienia postępowania - Część VI na stronę signed.pdf pdf 136.25 2021-12-23 10:15:43 Public message
2022-OJS010-019087-pl.pdf pdf 189.33 2022-01-14 10:44:32 Public message

Announcements

2022-01-14 10:44 Izabel Gawlik-Barańska Ogłoszenie o wynikach postępowania

2022-OJS010-019087-p [...].pdf

2021-12-23 10:15 Izabel Gawlik-Barańska Zawiadomienie o unieważnianiu postępowania w Części VI

pismo w sprawie uiew [...].pdf

2021-12-23 10:13 Izabel Gawlik-Barańska Zawiadomienie o unieważnianiu postępowania w Części V

pismo w sprawie uiew [...].pdf

2021-12-23 10:13 Izabel Gawlik-Barańska Zawiadomienie o unieważnianiu postępowania w Części IV

pismo w sprawie uiew [...].pdf

2021-12-23 10:12 Izabel Gawlik-Barańska Zawiadomienie o unieważnianiu postępowania w Części III

pismo w sprawie uiew [...].pdf

2021-12-23 10:11 Izabel Gawlik-Barańska Zawiadomienie o unieważnianiu postępowania w Części II

pismo w sprawie uiew [...].pdf

2021-12-23 10:10 Izabel Gawlik-Barańska Zawiadomienie o unieważnianiu postępowania w Części I

pismo w sprawie uiew [...].pdf

2021-12-10 14:56 Izabel Gawlik-Barańska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-10 10:30 Buyer message dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ I INSTALACJĘ AUTOMATYCZNYCH ZESTAWÓW TELESKOPOWYCH WRAZ Z USŁUGĄ WDROŻENIA DO UŻYTKOWANIA.
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych Częściach zamierza przeznaczyć kwoty:
w Części I - kwotę w wysokości 6 508 717,76 zł brutto;
w Części II - kwotę w wysokości 6 508 717,76 zł brutto;
w Części III - kwotę w wysokości 6 508 717,76 zł brutto;
w Części IV - kwotę w wysokości 6 508 717,76 zł brutto;
w Części V - kwotę w wysokości 6 508 717,76 zł brutto;
w Części VI - kwotę w wysokości 6 508 717,76 zł brutto;
2021-12-07 11:14 Izabel Gawlik-Barańska pismo Zamawiającego z dnia 07.12.2021 r.

pismo Zamawiającego [...].pdf

2021-11-30 12:27 Izabel Gawlik-Barańska Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców - pismo z dnia 30.11.2021 r.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zmodyfikowany OPZ - [...].pdf

2021-11-29 14:33 Izabel Gawlik-Barańska Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców- pismo z dnia 29.11.2021 r.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

zmodyfikowany OPZ dl [...].pdf

2021-11-29 14:29 Izabel Gawlik-Barańska ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

2021-OJS231-608628-p [...].pdf

2021-11-27 08:02 Izabel Gawlik-Barańska Odpowiedzi na pytania Wykonawców - pismo Zamawiającego z dnia 26.11.2021 r.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załacznik nr 2 do SW [...].docx

Załacznik nr 4 do SW [...].docx

Załacznik nr 6 do SW [...].docx

załącznik nr 5 do SW [...].docx

Załącznik Nr 8 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2934