Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/WCWI/2021/10 Aranżacja części powierzchni „0” parteru budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Za Bramką nr 1 na potrzeby Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania z podziałem na 3 części

Deadlines:
Published : 29-10-2021 22:14:00
Placing offers : 19-11-2021 15:00:00
Offers opening : 19-11-2021 15:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem pn. Aranżacja części powierzchni „0” parteru budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Za Bramką nr 1 na potrzeby Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania z podziałem na 3 części.

Część 1 - Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych.

Część 2 - Wykonanie robót sanitarnych.

Część 3 – Wykonanie robót budowlanych.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część II SWZ - Wzór umowy dla Części 1, 2 i 3_Za Bramką.pdf pdf 445.46 2021-10-29 22:14:00 Proceeding
Część III SWZ_OPZ na Czesc_1_rob_elektr.zip zip 2783.48 2021-10-29 22:14:00 Proceeding
Załączniki nr 1-6_formularze edytowalne.docx docx 59.48 2021-10-29 22:14:00 Proceeding
Załacznik nr 1A- Formularz cenowy Część 1-Roboty elektryczne i teletechniczne.docx docx 45.53 2021-10-29 22:14:00 Proceeding
Część I SWZ - IDW_Za Bramką_0.pdf pdf 452.23 2021-10-29 22:14:00 Proceeding
Część III SWZ_OPZ na Czesc3-OPZ_rob_bud.zip zip 8355.36 2021-10-29 22:14:00 Proceeding
Część III SWZ_OPZ na Czesc_2_rob_sanit.zip zip 9257.93 2021-10-29 22:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.47 2021-10-29 22:14:00 Proceeding
Załacznik nr 1B- Formularz cenowy Część 2 – Roboty budowlane branży sanitarnej.docx docx 46.49 2021-11-02 22:01:54 Public message
Zmiana treści SWZ_02.11.2021.pdf pdf 186.11 2021-11-02 22:01:54 Public message
Załacznik nr 1C- Formularz cenowy Część 3 – Roboty budowlane.docx docx 48.55 2021-11-02 22:01:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 53.37 2021-11-02 22:05:21 Public message
Wyjaśnienia SWZ_12.11.2021.pdf pdf 122.83 2021-11-12 14:28:47 Public message
Czesc3-OPZ_rob_bud_parter_rewizja.pdf pdf 196.34 2021-11-15 16:22:46 Public message
zal_1_koncepcja_uzup.zip zip 458.51 2021-11-15 16:22:46 Public message
Czesc3-zal2_ST_00_rewizja1.pdf pdf 880.98 2021-11-15 16:22:46 Public message
Wyjaśnienia SWZ_15.11.2021.pdf pdf 174.12 2021-11-15 16:22:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 15.11.2021.pdf pdf 40.81 2021-11-15 16:22:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 181.83 2021-11-19 16:52:14 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej_część 2.pdf pdf 194.5 2021-11-23 19:12:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 113.55 2021-11-29 10:44:07 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej_część 1.pdf pdf 195.93 2021-11-30 11:54:15 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej_część 3_www.pdf pdf 193.95 2021-12-02 17:23:39 Public message

Announcements

2021-12-02 17:23 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 3.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2021-11-30 11:54 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 - Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2021-11-29 10:44 Ewa Rostkowska Zamawiający niniejszym przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych (w załączeniu).

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-23 19:12 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2 - Wykonanie robót sanitarnych.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2021-11-19 16:52 Ewa Rostkowska Zamawiający niniejszym przekazuje informację z otwarcia ofert (w załączeniu)

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-19 15:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego wynosi: 460.203,00 zł brutto, w tym każdej części zamówienia wynosi:
Części 1 – 180.000,00 zł brutto
Części 2 – 140.203,00 zł brutto
Część 3 – 140.000,00 zł brutto
2021-11-15 16:22 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia treści SWZ w związku z pytaniami wykonawców do części III zamówienia. Jednocześnie Zamawiający sygnalizuje, że dokonał zmiany SWZ - zmiany terminu składania ofert.

Czesc3-OPZ_rob_bud_p [...].pdf

zal_1_koncepcja_uzup [...].zip

Czesc3-zal2_ST_00_re [...].pdf

Wyjaśnienia SWZ_15.1 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-12 14:28 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia treści SWZ w związku z pytaniami wykonawców.

Wyjaśnienia SWZ_12.1 [...].pdf

2021-11-02 22:05 Ewa Rostkowska W nawiązaniu do opublikowanej zmiany SWZ Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-02 22:01 Ewa Rostkowska Zamawiający przekazuje informację o zmianie SWZ, w tym udostępnia wzory formularzy cenowych dla Części 2 i 3 zamówienia.

Załacznik nr 1B- For [...].docx

Zmiana treści SWZ_02 [...].pdf

Załacznik nr 1C- For [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 919