Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/ZRS/N/25/21 sukcesywne dostawy odzieży roboczej, obuwia roboczego, koszul flanelowych oraz polarów do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 29-10-2021 11:10:00
Placing offers : 07-12-2021 10:00:00
Offers opening : 07-12-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_N.25.21.pdf pdf 1971.25 2021-10-29 11:10:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_N.25.21_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 131 2021-10-29 11:10:00 Proceeding
SIWZ_N.25.21.pdf pdf 17037.71 2021-10-29 11:10:00 Proceeding
SIWZ_N.25.21_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 1115.65 2021-10-29 11:10:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ_FORMULARZ OFERT_N.25.21.doc doc 73 2021-10-29 11:10:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ_OŚWIADCZENIE_N.25.21.doc doc 46.5 2021-10-29 11:10:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SIWZ_FORMULARZ CENOWY_N.25.21.doc doc 74 2021-10-29 11:10:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SIWZ_PROTOKÓŁ Z PRZEKAZANIA WZORÓW_N.25.21.doc doc 47 2021-10-29 11:10:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SIWZ_10.11.21_N.25.21.pdf pdf 937.67 2021-11-10 15:05:59 Public message
wyjaśnienia treści SIWZ_10.11.21_N.25.21_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 35.26 2021-11-10 15:05:59 Public message
informacje z otwarcie ofert_N.25.21_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 24.34 2021-12-07 13:27:25 Public message
informacje z otwarcia ofert_N.25.21.pdf pdf 636.69 2021-12-07 13:27:25 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej _GRUPY 2,3_N.25.21_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 28.63 2021-12-17 11:10:10 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_GRUPY 2,3_N.25.21.pdf pdf 790.53 2021-12-17 11:10:10 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania_GRUPY 1,4_N.25.21_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 57.94 2022-01-28 08:52:40 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania_GRUPY 1,4_N.25.21.pdf pdf 1350.78 2022-01-28 08:52:40 Public message

Announcements

2022-01-28 08:52 Marietta Badzio informacja o unieważnieniu postępowania_GRUPY : 1,4_N.25.21

informacja o unieważ [...].PDF

informacja o unieważ [...].pdf

2021-12-17 11:10 Marietta Badzio informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_GRUPY: 2,3_N.25.21

informacja o wyborze [...].PDF

informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-07 13:27 Marietta Badzio informacje z otwarcia ofert_N.25.21

informacje z otwarci [...].PDF

informacje z otwarci [...].pdf

2021-11-10 15:05 Marietta Badzio wyjaśnienia treści SIWZ_10.11.21_N.25.21

wyjaśnienia treści S [...].pdf

wyjaśnienia treści S [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 838