Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.20.2021 Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo.

Alicja Siemiątkowska
Gmina Skrwilno
Deadlines:
Published : 29-10-2021 10:57:00
Placing offers : 15-11-2021 12:00:00
Offers opening : 15-11-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo.pdf pdf 339.81 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 57.5 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Ośw. dot. podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków.doc doc 33.5 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu.doc doc 31 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy na wykonanie robót.doc doc 161.5 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 30 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 125.64 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ Wykaz robót budowlanych.doc doc 34 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
Okalewo - Przedmiar robót.pdf pdf 121.81 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
Okalewo - STWiORB.pdf pdf 5961.74 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
Opis techniczny - Okalewo.pdf pdf 3962.94 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
Rys. Projekt zagospodarowania terenu - Okalewo.pdf pdf 2025.63 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
Rys. A-01.1 - Okalewo.pdf pdf 208.11 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
Rys. A-01.2 - Okalewo.pdf pdf 218.22 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
Rys. A-01.3 - Okalewo.pdf pdf 173.19 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
Rys. A-01.4 - Okalewo.pdf pdf 132.35 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
Rys. A-01.5 - Okalewo.pdf pdf 83.78 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
Rys. A-01.6 - Okalewo.pdf pdf 67.46 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
Rys. A-01.7 - Okalewo.pdf pdf 67.81 2021-10-29 10:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 83.62 2021-10-29 11:41:47 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ - Strona Zamawiającego.pdf pdf 153.01 2021-11-04 08:26:35 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert 15.11.2021.pdf pdf 161.04 2021-11-15 13:41:39 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Strona Zamawiającego.pdf pdf 162.29 2021-11-26 10:18:23 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.17 2021-12-13 09:50:27 Public message

Announcements

2021-12-13 09:50 Alicja Siemiątkowska Ogłoszenie o wyniku postępowania 13.12.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-11-26 10:18 Alicja Siemiątkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.11.2021 r.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-15 13:41 Alicja Siemiątkowska Informacja z sesji otwarcia ofert 15.11.2021 r.

informacja z sesji o [...].pdf

2021-11-15 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 437.036,21 złotych brutto.
2021-11-04 08:26 Alicja Siemiątkowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.11.2021 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 587