Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADZ.261.59.2021 Dostawa cyfrowego kompaktowego cytometru przepływowego, wyposażonego w 5 laserów półprzewodnikowych, oprogramowanie, stacje roboczą i zestaw podstawowych dedykowanych akcesoriów/odczynników

Deadlines:
Published : 02-11-2021 22:12:00
Placing offers : 10-11-2021 10:00:00
Offers opening : 10-11-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.5 2021-11-02 22:12:00 Proceeding
SWZ-zatw..pdf pdf 888.37 2021-11-02 22:12:00 Proceeding
Załączniki edytowalne do SWZ po zm. z dn. 05.11.2021.docx docx 211.88 2021-11-05 15:14:46 Public message
Zmiana treści SWZ z dn. 05.11.2021.BES.pdf pdf 279.97 2021-11-05 15:14:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert-p.pdf pdf 335.09 2021-11-10 20:13:17 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.BES.pdf pdf 310.98 2021-11-18 08:56:25 Public message

Announcements

2021-11-18 08:56 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Wielgus

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-10 20:13 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu informację z otwarcia ofert.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Wielgus

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-10 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia wynosi 500 000,00 zł brutto.
2021-11-05 15:14 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zmianę treści SWZ w zakresie załącznika nr 4 do SWZ.
Składając ofertę proszę o korzystanie z aktualnych formularzy.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Wielgus

Załączniki edytowaln [...].docx

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 992