Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.25.2021 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie Gminy Halinów

Bartosz Mikołajczyk
MAXIMUS BROKER Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 27-10-2021 12:45:00
Placing offers : 17-11-2021 12:00:00
Offers opening : 17-11-2021 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.49 2021-10-27 12:45:00 Proceeding
SWZ Gmina Halinów.docx docx 229.15 2021-10-27 12:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37 2021-11-02 10:44:59 Public message
odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow cz. jawna-sig.pdf pdf 333.61 2021-11-04 12:42:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.25.2021-sig.pdf pdf 336.21 2021-11-17 14:21:04 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_publikowana_na_stronie_www-sig.pdf pdf 454.97 2021-11-25 12:08:56 Public message

Announcements

2021-11-25 12:08 Bartosz Mikołajczyk Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszych ofert w części I, II i III.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-11-17 14:21 Bartosz Mikołajczyk Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-17 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 230 000 zł
2021-11-04 12:42 Bartosz Mikołajczyk Dzień dobry, przesyłam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące części jawnej SWZ.

odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2021-11-02 10:44 Bartosz Mikołajczyk Dzień dobry,
w załączeniu wysyłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesunięcie terminu składania ofert na 17.11.2021.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 622