Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.10.2021 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowania i odcinka drogi nr 2178D w m. Ziemnice

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 22-10-2021 12:37:00
Placing offers : 15-11-2021 09:00:00
Offers opening : 15-11-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowania i odcinka drogi nr 2178D w m. Ziemnice.

Zakres zamówienia obejmuje:
- budowę  ciągu pieszo rowerowego o szer. 3,50m  i nawierzchni bitumicznej,
- budowę przejścia dla pieszych i przejazdu przez jezdnię dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania dróg 2178D i drogi gminnej,
- połączenie nowo budowanego ciągu z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym,  
- przebudowę skrzyżowania i odcinka drogi powiatowej 2178D z korektą wysokościową profilu podłużnego drogi oraz wlotów dróg podporządkowanych w celu zapewnienia warunków widoczności, w ramach przebudowy zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni, poboczy, odwodnienie – kanalizacja deszczowa, przebudowane zjazdy, wybudowane chodniki i zatoki autobusowe, usunięte kolizje z sieciami elektroenergetyczną, gazową, teletechniczną, wodociągową i kanalizacyjną, na przebudowywanym odcinku przewidziano odpowiednią stałą organizację ruchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 15.11.2021 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnickiSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d99543-a63e-0898-ea60-770001e43f27.pdf pdf 116.74 2021-10-22 12:37:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki po zmianie z 28.10.2021.zip zip 331.37 2021-10-29 14:01:14 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna po zm 10.11 oraz 04.11.zip zip 172037.73 2021-11-10 14:31:42 Proceeding
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt1.pdf pdf 168.76 2021-10-28 15:10:45 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie 28.10.2021.pdf pdf 442.36 2021-10-28 15:10:45 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08d99a12-a439-3d10-ea60-770001e45d43.pdf pdf 44.57 2021-10-28 15:10:45 Public message
04 wykaz robót zmieniony 28.10.2021.doc doc 60.5 2021-10-29 14:05:03 Public message
2019_P-159_TOR_Ziemnice.pdf pdf 36494.17 2021-11-03 08:00:55 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt2.pdf pdf 173.71 2021-11-04 14:02:58 Public message
PR tel kanał aktualny-1.pdf pdf 116.68 2021-11-04 14:02:58 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt3-5.pdf pdf 293.17 2021-11-10 14:19:46 Public message
PR_Ziemnice_drogi_3_poprawa.pdf pdf 200.12 2021-11-10 14:19:46 Public message
PR_Ziemnice_sanitarna_poprawa.pdf pdf 116.04 2021-11-10 14:19:46 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 142.69 2021-11-15 13:43:21 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 190.04 2021-11-18 15:47:50 Public message

Announcements

2021-11-18 15:47 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacja o rozstrzygnięciu postępowania załączoną do niniejszego komunikatu.

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-11-15 13:43 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacja z otwarcia ofert załączoną do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2021-11-15 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 3.090.361,00 PLN brutto.
2021-11-10 14:19 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na kolejne trzy pytania złożone w postępowaniu. Odpowiedzi na pytania nr 3 i nr 5 wprowadzają zmiany w przedmiarach robot branży drogowej i sanitarnej. Pliki: Ogłoszenie odpowiedzi oraz skorygowane przedmiary są załączone do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

PR_Ziemnice_drogi_3_ [...].pdf

PR_Ziemnice_sanitarn [...].pdf

2021-11-04 14:02 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na kolejne, drugie pytanie złożone w postępowaniu. Odpowiedź na pytanie wprowadza zmiany w przedmiarze robot branży teletechnicznej.
Pliki: Ogłoszenie odpowiedzi oraz skorygowany przedmiar są załączone do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

PR tel kanał aktualn [...].pdf

2021-11-03 08:00 Jolanta Korfanty Dodano zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu.

2019_P-159_TOR_Ziemn [...].pdf

2021-10-29 14:05 Jolanta Korfanty Szanowani Państwo, w ślad za wczorajszą zmianą SWZ dodano zmieniony załącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót - w ramach rozdziału XXV Załączniki.

04 wykaz robót zmien [...].doc

2021-10-28 15:10 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z treścią odpowiedzi na pytanie nr 1 złożone w niniejszym postępowaniu. Odpowiedź na to pytanie wprowadza zmianę treści SWZ w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2 oraz zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie odpowiedzi, zmieniona SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączamy do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1182