Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 27/2021 Dostawa produktów leczniczych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Deadlines:
Published : 22-10-2021 11:57:00
Placing offers : 23-11-2021 10:00:00
Offers opening : 23-11-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 485.79 2021-10-22 14:34:01 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.doc doc 505 2021-10-22 14:34:01 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.pdf pdf 519.76 2021-10-22 14:34:01 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xlsx xlsx 109.04 2021-10-22 14:34:01 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - JEDZ.doc doc 188.5 2021-10-22 14:34:01 Proceeding
Wyjaśnienia.pdf pdf 369.37 2021-11-15 12:20:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 190.17 2021-11-23 14:25:52 Public message
Wyniki.pdf pdf 912.8 2022-03-03 13:59:39 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 627.25 2022-04-15 09:53:43 Public message

Announcements

2022-04-15 09:53 Maciej Hirniak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-03-03 13:59 Maciej Hirniak Zgodnie z zapisami art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie zawiadamia, że rozstrzygnięto przedmiotowe postępowanie.

Wyniki.pdf

2021-11-23 14:25 Maciej Hirniak Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-23 10:00 Buyer message Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 81 095,22 zł brutto, w tym w zakresie:
Pakietu nr 1: 2 700,00 zł, Pakietu nr 2. 1 080,00 zł, Pakietu nr 3: 1 944,00 zł, Pakietu nr 4: 275,40 zł, Pakietu nr 5: 13 518,00 zł, Pakietu nr 6: 1 576,80 zł. Pakietu nr 7: 86,40 zł, Pakietu nr 8: 51,84 zł, Pakietu nr 9: 59,40 zł, Pakietu nr 10: 362,88 zł, Pakietu nr 11: 220,32 zł, Pakietu nr 12: 5 400,00 zł, Pakietu nr 13: 2 526,12 zł, Pakietu nr 14: 178,20 zł, Pakietu nr 15: 2 916,00 zł, Pakietu nr 16: 1 134,00 zł, Pakietu nr 17: 100,44 zł, Pakietu nr 18: 172,80 zł, Pakietu nr 19: 345,60 zł, Pakietu nr 20: 486,00 zł, Pakietu nr 21: 907,20 zł, Pakietu nr 22: 1 339,20 zł, Pakietu nr 23: 540,00 zł, Pakietu nr 24: 19 440,00 zł, Pakietu nr 25: 12 506,40 zł, Pakietu nr 26: 648,00 zł, Pakietu nr 27: 399,60 zł, Pakietu nr 28: 5 000,94 zł, Pakietu nr 29: 3 888,00 zł, Pakietu nr 30: 540,00 zł, Pakietu nr 31: 751,68 zł.

2021-11-15 12:20 Maciej Hirniak Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SWZ.

Wyjaśnienia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1575