Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 53/ZP/21 Usługa polegająca na całodobowej ochronie przez okres 36 miesięcy terenu Akademii Marynarki Wojennej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 22-10-2021 10:46:00
Placing offers : 23-11-2021 09:00:00
Offers opening : 23-11-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 53 2021-OJS206-537639-pl.pdf pdf 106.52 2021-10-22 10:46:00 Proceeding
SWZ 53..docx docx 423.28 2021-10-22 10:46:00 Proceeding
SWZ 53.pdf pdf 2109.13 2021-10-22 10:46:00 Proceeding
PROTOKÓŁ 53 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.docx docx 46.32 2021-11-02 13:01:09 Public message
Umowa z postępowania na ochronę w 2021.pdf pdf 1494.26 2021-11-02 13:01:09 Public message
zapytania I.pdf pdf 370.57 2021-11-02 13:01:09 Public message
zapytania II.pdf pdf 427.89 2021-11-03 07:28:57 Public message
Zapytania III.pdf pdf 702.78 2021-11-10 10:25:03 Public message
Zapytania IV.pdf pdf 351.21 2021-11-17 12:57:29 Public message
Zapytania V.pdf pdf 351.18 2021-11-17 12:57:29 Public message
Informacja z otwarcia 53.pdf pdf 256.15 2021-11-23 09:53:45 Public message
Zawiadomienie o wyborze 53.pdf pdf 565.75 2021-12-07 13:22:40 Public message
53 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 325.7 2021-11-23 09:00:00 Public message

Announcements

2021-12-07 13:22 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-23 09:53 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-23 09:00 Buyer message Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

53 Informacja o fina [...].pdf

2021-11-17 12:57 Zamówienia Publiczne Zapytania IV I V

Zapytania IV.pdf

Zapytania V.pdf

2021-11-10 10:25 Zamówienia Publiczne Zapytania III i odpowiedzi

Zapytania III.pdf

2021-11-03 07:28 Zamówienia Publiczne Zapytania II i odpowiedzi

zapytania II.pdf

2021-11-02 13:01 Zamówienia Publiczne Zapytania I i odpowiedzi

PROTOKÓŁ 53 PRZETARG [...].docx

Umowa z postępowania [...].pdf

zapytania I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 841