Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/ZRS/N/22/21 ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Rdestowa 51A od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku

Deadlines:
Published : 21-10-2021 11:17:00
Placing offers : 15-11-2021 10:00:00
Offers opening : 15-11-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_N.22.21.pdf pdf 1522.08 2021-10-21 11:17:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_N.22.21_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 96.07 2021-10-21 11:17:00 Proceeding
SIWZ_N.22.21_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 2290.75 2021-10-21 11:17:00 Proceeding
SIWZ_N.22.21.pdf pdf 36162.54 2021-10-21 11:17:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SIWZ_FORMULARZ OFERTY_N.22.21.doc doc 68.5 2021-10-21 11:17:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SIWZ_OŚWIADCZENIE_WARUNKI_N.22.21.doc doc 47 2021-10-21 11:17:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SIWZ_OŚWIADCZENIE_WYKLUCZENIE_N.22.21.doc doc 311.5 2021-10-21 11:17:00 Proceeding
załącznik nr 11 do SIWZ_FORMULARZ CENOWY_N.22.21.doc doc 272.5 2021-10-21 11:17:00 Proceeding
wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ_9.11.21_N.22.21.pdf pdf 4063.97 2021-11-09 15:23:45 Public message
wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ_9.11.21_N.22.21_wersja do edycji.PDF PDF 260.24 2021-11-09 15:23:45 Public message
wyjaśnienia treści SIWZ_9.11.21_N.22.21.pdf pdf 3086.32 2021-11-09 15:24:49 Public message
wyjaśnienia treści SIWZ_9.11.21_N.22.21_wersja do edycji.PDF PDF 100.61 2021-11-09 15:24:49 Public message
wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ_10.11.21_N.22.21.pdf pdf 1546.03 2021-11-10 15:01:26 Public message
wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ_10.11.21_N.22.21_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 62.52 2021-11-10 15:01:26 Public message
informacje z otwarcia ofert_N.22.21.pdf pdf 653.81 2021-11-16 15:58:30 Public message
informacje z otwarcia ofert_N.22.21_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 25.26 2021-11-16 15:58:30 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_N.22.21.pdf pdf 761.38 2021-11-24 10:10:04 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_N.22.21_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 28.81 2021-11-24 10:10:04 Public message

Announcements

2021-11-24 10:10 Marietta Badzio informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej _N.22.21

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].PDF

2021-11-16 15:58 Marietta Badzio informacje z otwarcia ofert_N.22.21

informacje z otwarci [...].pdf

informacje z otwarci [...].PDF

2021-11-10 15:01 Marietta Badzio wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ_10.11.21_N.22.21

wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

wyjaśnienia i zmiany [...].PDF

2021-11-09 15:24 Marietta Badzio Pismo w sprawie wyjaśnień treści SIWZ_9.11.21_N.22.21

wyjaśnienia treści S [...].pdf

wyjaśnienia treści S [...].PDF

2021-11-09 15:23 Marietta Badzio Pismo w sprawie wyjaśnień i zmian treści SIWZ _9.11.21_N.22.21

wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

wyjaśnienia i zmiany [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 498