Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP-252-15/2021 Zakup i dostawa wędlin, drobiu, mięsa i podrobów

Deadlines:
Published : 19-10-2021 14:05:00
Placing offers : 28-10-2021 10:00:00
Offers opening : 28-10-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

1.       Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wędlin, drobiu, mięsa i podrobów według asortymentów określonych w formularzach asortymentowo-cenowych, które stanowią załączniki do SWZ.

2.       Zamówienie zostało podzielone na części:

Część I – wędliny

Część II – mięso i podroby

Część III – drób

3. Formularze asortymentowo-cenowe określają ilości produktów jakie powinny być dostarczone w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 08d992d7-866b-f772-3743-fe00016fd476.pdf pdf 155.55 2021-10-19 14:05:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 368.5 2021-10-19 14:05:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 11554.64 2021-10-19 14:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a do SWZ Formularz cenowy -Czesc I.doc doc 64.5 2021-10-19 14:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 2c do SWZ Formularz cenowy - Cześć III.doc doc 40.5 2021-10-19 14:05:00 Proceeding
Załącznik Nr nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 64.5 2021-10-19 14:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 2b do SWZ Formularz cenowy -Cześc II.doc doc 52.5 2021-10-19 14:05:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ od nr 4 do nr 10 Oświadczenia.zip zip 88.87 2021-10-19 14:05:00 Proceeding
Zalącznik Nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.doc.pdf pdf 250.77 2021-10-19 14:05:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 314.88 2021-10-27 11:24:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 368.47 2021-10-29 09:20:33 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1441.15 2021-11-22 13:51:56 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d9c384-c4c7-0da8-51ac-d60001850bc1 (1).pdf pdf 94.42 2021-12-20 08:56:24 Public message
Zawiadomienie o unieważnienie część 3 postępowania.pdf pdf 334.77 2021-12-14 10:38:17 Public message

Announcements

2021-12-20 08:56 Monika Bisaga Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-14 10:38 Monika Bisaga Zawiadomienie o unieważnieniu część 3 postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-11-22 13:51 Monika Bisaga Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-29 09:20 Monika Bisaga Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-27 11:24 Monika Bisaga Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 435