Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP-252-17/2021 Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni, narzędzi i skóry

Deadlines:
Published : 19-10-2021 09:33:00
Placing offers : 03-11-2021 09:00:00
Offers opening : 03-11-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni, narzędzi i skóry” według asortymentu określonego w formularzu cenowym, który stanowi załącznik Nr 2 (część nr 1,2,3,4) do niniejszej specyfikacji. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

            Część nr 1 –  środki do dezynfekcji skóry

            Część nr 2 – środki do dezynfekcji skóry

            Część nr 3 – środki do dezynfekcji powierzchni i narzędzi

            Część nr 4 – środki do dezynfekcji powierzchni i narzędzi

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 19.10.2021 rok 08d98d43-4933-a6de-e500-ea0001417924.pdf pdf 153.55 2021-10-19 09:33:00 Proceeding
Oświadczenia Zał nr 4,5,6,7.7z 7z 38.67 2021-10-19 09:33:00 Proceeding
SWZ Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni, narzędzi i skóry.pdf pdf 8955.07 2021-10-19 09:33:00 Proceeding
SWZ.doc doc 305 2021-10-19 09:33:00 Proceeding
Zał nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 66 2021-10-19 09:33:00 Proceeding
Zał nr 2 formularze asort.-cenowe.7z 7z 17.48 2021-10-19 09:33:00 Proceeding
Zał nr 3 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy.pdf pdf 191.83 2021-10-19 09:33:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 619.11 2021-11-02 10:42:46 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 362.65 2021-10-26 13:49:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08d99871-e1c4-0027-3743-fe00016ffa71.pdf pdf 37.51 2021-10-26 13:52:38 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 2192.34 2021-10-28 09:23:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 487 2021-11-03 13:51:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1017.95 2021-12-16 13:56:24 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d9ce91-ddd1-726f-c691-fc0001e5b922-2.pdf pdf 134.35 2022-01-10 12:35:14 Public message

Announcements

2022-01-10 12:35 Jolanta Kita Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-16 13:56 Jolanta Kita Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-03 13:51 Jolanta Kita Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-02 10:42 Jolanta Kita Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-10-28 09:23 Jolanta Kita Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-10-26 13:52 Jolanta Kita Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08d99871-e1c4-0027-3743-fe00016ffa71

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-10-26 13:49 Jolanta Kita Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 864