Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.20.2021 Postępowanie UNIEWAŻNIONE pn.: Przebudowa budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w ramach zadania pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu"

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 18-10-2021 14:36:00
Placing offers : 29-10-2021 00:00:00
Offers opening : 29-10-2021 00:01:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications


 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

PROSIMY NIE SKŁADAĆ OFERT.

PRZEPRASZAMY

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1)       Nazwa zamówienia: Przebudowa budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w ramach zadania pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu".

2)       Miejsce wykonania zamówienia: ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, działka nr 9/64, obręb Legnickie Pole gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, granice Rzeczypospolitej Polskiej.

3)       Zakres zamówienia: Adaptacja budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej na potrzeby pralni wodnej z barierą higieny wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej, budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz budowa przyłącza gazu z podziemnymi zbiornikami na gaz. POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBJĘTA ZAMÓWIENIEM: 615,90m²

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 04.11.2021 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
INFORMACJA o unieważnieniu.pdf pdf 135.21 2021-10-20 15:19:12 Public message

Announcements

2021-10-29 00:00 Buyer message Szanowni Państwo, informujemy, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.400.000 zł.
2021-10-20 15:19 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo,
w załączniku do niniejszego komunikatu publikujemy Informację o unieważnieniu niniejszego postępowania.

INFORMACJA o unieważ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 343