Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/2021 Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w postaci maseczki medycznej jednorazowego użytku TYP II pakowanych w paczkach po 50 szt. oraz płynu do dezynfekcji o pojemności 250 ml z dozownikiem.

Szymon Rohde
Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk Department: Zespół ds. organizowanie usług społecznych
Deadlines:
Published : 18-10-2021 10:59:00
Placing offers : 25-10-2021 11:00:00
Offers opening : 25-10-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do siedziby zamawiającego środków ochrony osobistej:

a) maseczek medycznych jednorazowego użytku TYP II w ilości 35 500 sztuk w
kartonikach po 50 szt. – łącznie 710 kartoników
, w związku z COVID-19 na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Słupsk ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Cechy produktu: maska medyczna typ II zgodnie z normą PN-EN 14683:2019, niejałowa/niesterylizowana, rozmiar uniwersalny, 3 warstwy włókniny polipropylenowej nie uczulającej i nie podrażniającej (warstwa środkowa wykonana z białej włókniny filtracyjnej w technologii meltblown - 25 ± 2 g/m2), mocowanie na gumki, wkładka modelująca na nos,
posiada deklarację zgodności CE (dyrektywa 93/42/EWG) oraz zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, pakowane w kartonikach po 50 sztuk, z wygodnym podajnikiem.

b)  płynu do dezynfekcji 250 ml z dozownikiem w ilości 177 500 ml w pojemnikach po 250 ml  – łącznie 710 pojemników, w związku z COVID-19 na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Słupsk ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

       Cechy produktu: posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze zarejestrowany jako produkt biobójczy, deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745, gotowy do użycia deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia   17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745, oznakowanie znakiem CE, produkt gotowy do użytku.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wszczęcie postępowania maseczki płyn.pdf(~345 kB).URL URL 0.35 2021-10-18 10:59:00 Proceeding
zapytanie ofertowe maski i płyn.odt(~56 kB).URL URL 0.35 2021-10-18 10:59:00 Proceeding
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF-1.pdf pdf 887.85 2021-10-22 07:42:03 Public message
ZAPYTANIE OFERTOWE WORD.docx docx 49.14 2021-10-22 07:42:03 Public message
WZÓR UMOWY - WORD.docx docx 50.33 2021-10-22 07:42:03 Public message
WZÓR UMOWY-1.pdf pdf 875.38 2021-10-22 07:42:03 Public message
wynik postępowania-1.pdf pdf 213.51 2021-10-28 08:52:43 Public message

Announcements

2021-10-28 08:52 Szymon Rohde Wynik zapytania ofertowego w załączeniu.

wynik postępowania-1 [...].pdf

2021-10-22 07:42 Szymon Rohde W związku z pojawiającymi się trudnościami w odczytaniu zapytania ofertowego, poniżej przesyłam zapytanie w pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE P [...].pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE W [...].docx

WZÓR UMOWY - WORD.do [...].docx

WZÓR UMOWY-1.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opakowanie 50 szt. maseczek jednorazowych wraz z płynem do dezynfekcji 250 ml - 710 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z towarem. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu i rozladunku, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 578