Proceeding: DOSTAWA WEŁNY MINERALNEJ DACHOWEJ

Deadlines:
Published : 12-10-2021 08:05:00
Placing offers : 15-10-2021 08:04:00
Offers opening : 15-10-2021 08:09:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Wymagania i ilość:


- wełna dachowa (ob. 54) spadkowa od 15 – 45 cm – ok. 130 m2

 

 - wełna dachowa spadkowa (ob. 51) od 10-20 cm – ok. 51m2

 

Poniżej podaję wymagania odnośnie wełny dachowej wg specyfikacji technicznej:

 Płyty z wełny mineralnej występują w kilku odmianach, różniących się gęstością i twardością:
-  twarde, o gęstości od 150 kg/m3 do 180 kg/m3.
- Parametry techniczne wełny mineralnej powinny być zgodne z PN-EN 13162+A1:2015-04
Wymagania:
-  wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
-  klasa  reakcji  na  ogień  A1,  materiał  niepalny,  włókna  mineralne  wytrzymują  temperaturę  nawet 6000C, powyżej 10000C topią się, odporność termiczna lepiszcza nie mniej niż 2500C
-  płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
-  Wełna  mineralna  nie  powinna  zawierać  obcych  zanieczyszczeń  ani  zbrylowanych  kawałków stopu.


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - wełna dachowa (ob. 54) spadkowa od 15 – 45 cm - 1 m^2 - (0)
2 wełna dachowa spadkowa (ob. 51) od 10-20 cm - 1 m^2 - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5733 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Proszę wpisać termin dostawy od dnia otrzymania zlecenia w dniach lub tygodniach (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 79