Proceeding: 2021/BZP 00182879/01 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Piecach na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Strażaka

Beata Sikora
Gmina Kaliska
Deadlines:
Published : 08-10-2021 08:49:00
Placing offers : 14-10-2021 08:00:00
Offers opening : 14-10-2021 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 251.09 2021-10-08 08:49:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 419.95 2021-10-08 08:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 24.47 2021-10-08 08:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2.docx docx 19.44 2021-10-08 08:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3.docx docx 18.91 2021-10-08 08:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4.docx docx 18.73 2021-10-08 08:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5.docx docx 17.57 2021-10-08 08:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6.docx docx 16.84 2021-10-08 08:49:00 Proceeding
Link do dokumentacji projektowej (2).pdf pdf 20.87 2021-10-08 08:49:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Wzór Umowy.pdf pdf 253.45 2021-10-08 08:49:00 Proceeding
Załącznik nr 8.docx docx 19.34 2021-10-08 08:49:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 139.65 2021-10-08 08:49:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Formularz ofertowy do złożenia oferty dodatkowej.docx docx 22.31 2021-10-08 09:34:55 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 134.44 2021-10-14 08:32:52 Public message

Announcements

2021-10-14 08:32 Beata Sikora Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-14 08:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć kwotę 1.000.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 161