Proceeding: 115/21 „Usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego, Rejon Drogowy Radom” – nr postępowania 115/21

Deadlines:
Published : 07-10-2021 15:15:00
Placing offers : 15-10-2021 08:00:00
Offers opening : 15-10-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
druk oferty_wersja edytowalna - część 2 swz.docx docx 98.38 2021-10-07 15:15:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 130.33 2021-10-07 15:15:00 Proceeding
swz 115 21.pdf pdf 2586.09 2021-10-07 15:15:00 Proceeding
kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 14.25 2021-10-07 15:15:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 61.19 2021-10-13 15:00:22 Public message
informacja z otwarcia 115 21.pdf pdf 48.85 2021-10-15 15:34:09 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
D. Morawska PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO 01.01.2022.BES.pdf pdf 364.75
M. Reszczyński PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO 01.01.2022.BES.pdf pdf 366.85
115 21 MZDW CZ 2 OFERTA.BES.pdf pdf 306.35
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
kosztorys ofertowy-sig.pdf pdf 128.75
druk oferty_wersja edytowalna - część 2 swz-sig.pdf pdf 364.34

Announcements

2021-10-15 15:38 Dominika Turczyn Zamawiający udostępnia część jawną złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu.
2021-10-15 15:34 Dominika Turczyn Informacja z otwarcia ofert z dnia 15-10-2021 r.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-15 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 161.745,00 zł brutto
2021-10-13 15:00 Dominika Turczyn Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na pytanie do postępowania.

Z poważaniem,
Dominika Turczyn

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 209