Proceeding: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Poznańskiej w Szczodrzykowie

Joanna Grzybowska
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Published : 07-10-2021 14:03:00
Placing offers : 15-10-2021 08:00:00
Offers opening : 15-10-2021 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


„Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt.8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.”

"Miasto i Gmina Kórnik informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz 1751), od dnia 1 listopada 2019r będzie dokonywać płatności od 15.000,-zł brutto należnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. "split payment"."

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 212.19 2021-10-07 14:03:00 Proceeding
projekt techniczny.pdf pdf 2184.68 2021-10-07 14:03:00 Proceeding
Szczodrzykowo - przedmiar robót .pdf pdf 1073.27 2021-10-07 14:03:00 Proceeding
szczodrzykowo - specyfikacja techniczna .pdf pdf 1797.71 2021-10-07 14:03:00 Proceeding
uzgodnienie.pdf pdf 1222.95 2021-10-07 14:03:00 Proceeding
uzgodnienie2.pdf pdf 1401.56 2021-10-07 14:03:00 Proceeding
uzgodnienie3.pdf pdf 1453.78 2021-10-07 14:03:00 Proceeding
uzgodnienie4.pdf pdf 1399.21 2021-10-07 14:03:00 Proceeding
uzgodnienie5.pdf pdf 1169.91 2021-10-07 14:03:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 508.33 2021-10-07 14:03:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Poznańskiej w Szczodrzykowie Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Poznańskiej w Szczodrzykowie 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5733 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 20 grudnia 2021r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Cena netto - Proszę o wpisanie liczbowo ceny netto całości zamówienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 168