Proceeding: Szp.P.VI.10/21 Odbiór odpadów medycznych

Deadlines:
Published : 07-10-2021 10:43:00
Placing offers : 15-10-2021 08:00:00
Offers opening : 15-10-2021 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
10(21 Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 70.88 2021-10-07 10:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.48 2021-10-07 10:43:00 Proceeding
10(21 Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami .doc doc 82 2021-10-11 13:06:11 Public message
10(21 Uaktualniona informacja z otwarcia ofert .doc doc 60 2021-10-18 09:47:11 Public message
10(21 Informacja z otwarcia ofert .doc doc 59.5 2021-10-15 10:43:36 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - str. prowadz. postęp.doc doc 71.5 2021-10-20 10:06:59 Public message

Announcements

2021-10-20 10:06 Tadeusz Baczewski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].doc

2021-10-18 09:47 Tadeusz Baczewski Uaktualniona informacja z otwarcia ofert

10(21 Uaktualniona i [...].doc

2021-10-15 10:43 Tadeusz Baczewski Informacja z otwarcia ofert

10(21 Informacja z o [...].doc

2021-10-15 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 275940,00zł.
2021-10-11 13:06 Tadeusz Baczewski Treść zapytań do SWZ wraz z wyajaśnieniami

10(21 Treść zapytań [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 164