Proceeding: D/165/2021 Dostawa urządzeń warsztatowych

Deadlines:
Published : 06-10-2021 13:26:00
Placing offers : 15-10-2021 07:30:00
Offers opening : 15-10-2021 07:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.66 2021-10-06 13:26:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 373.09 2021-10-06 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ .pdf pdf 306.74 2021-10-06 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 26.31 2021-10-06 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 48.25 2021-10-06 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 19.28 2021-10-06 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 22.58 2021-10-06 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 293.33 2021-10-06 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 26.32 2021-10-06 13:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 137.24 2021-10-15 12:50:02 Public message

Announcements

2021-10-15 12:50 Anna Stelmaszczyk Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2021-10-15 07:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć następującą kwotę gross na realizację zamówienia gwarantowanego:
zadanie nr 1 - 152 274,00 zł
zadanie nr 2 - 93 480,00 zł
zadanie nr 3 - 54 246,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 243