Proceeding: ZP-6/2021 Leasing z dostawą nowego pojazdu typu śmieciarka na podwoziu trzyosiowym, zasilanego CNG

Karolina Smolnicka
INTERPROMEX Spółka z o.o.
Deadlines:
Published : 06-10-2021 12:15:00
Placing offers : 13-10-2021 12:00:00
Offers opening : 13-10-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.27 2021-10-06 12:15:00 Proceeding
SWZ ZP-6-2021 wraz z załącznikami.doc doc 383 2021-10-06 12:15:00 Proceeding
SWZ ZP-6-2021.pdf pdf 7735.46 2021-10-06 12:15:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania - 1.pdf pdf 236.96 2021-10-08 10:03:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 404.5 2021-10-13 12:33:27 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 426.23 2021-10-18 10:04:06 Public message

Announcements

2021-10-18 10:04 Karolina Smolnicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-13 12:33 Karolina Smolnicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-13 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 122 990,00 zł brutto
2021-10-08 10:03 Karolina Smolnicka Odpowiedź na pytania złożone do OPZ

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 140