Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.14.2021 ZAPROJEKTOWANIE ORAZ BUDOWA SKATEPARKU PRZY ULICY 22 STYCZNIA W PRZEMYŚLU

Deadlines:
Published : 06-10-2021 09:05:00
Placing offers : 27-10-2021 09:00:00
Offers opening : 27-10-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - SKATEPARK PRZY ULICY 22 STYCZNIA.pdf pdf 458.62 2021-10-06 09:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 29.34 2021-10-06 09:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 642.13 2021-10-06 09:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.docx docx 21.01 2021-10-06 09:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY.docx docx 22.97 2021-10-06 09:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY.pdf pdf 11229.8 2021-10-06 09:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - WYKAZ OSÓB.docx docx 25.61 2021-10-06 09:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 21.88 2021-10-06 09:05:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.pdf pdf 726.86 2021-10-19 15:18:07 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 762.65 2021-10-19 15:18:40 Public message
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY po zmianach.docx docx 28.14 2021-10-19 15:19:18 Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2.pdf pdf 564.32 2021-10-22 14:33:26 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ 3.pdf pdf 679.54 2021-10-22 14:48:59 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 497 2021-10-27 10:21:05 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 279.07 2021-11-04 13:24:11 Public message

Announcements

2021-11-04 13:24 Marek Legenc ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2021-10-27 10:21 Marek Legenc INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-10-27 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 392.137,75 zł
2021-10-22 14:48 Marek Legenc ZMIANA TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ 3. [...].pdf

2021-10-22 14:33 Marek Legenc WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

2021-10-19 15:19 Marek Legenc ZAŁĄCZNIK NR 1 po zmianach

Załącznik Nr 1 do SW [...].docx

2021-10-19 15:18 Marek Legenc ZMIANA TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2021-10-19 15:18 Marek Legenc WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 764