Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.65.2021 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Dąbrowa Białostocka w okresie zimowym 2021/2022

Władysław Kalenik
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 05-10-2021 14:50:00
Placing offers : 14-10-2021 11:00:00
Offers opening : 14-10-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.81 2021-10-05 14:50:00 Proceeding
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 8503.28 2021-10-05 14:50:00 Proceeding
Zasady zimowego utrzymania.pdf pdf 256 2021-10-05 14:50:00 Proceeding
Formularz Ofertowy.rtf rtf 57.42 2021-10-05 14:50:00 Proceeding
Oświadczenie wykonawcy.rtf rtf 71.62 2021-10-05 14:50:00 Proceeding
Wykaz Osob do kontaktów.rtf rtf 51.07 2021-10-05 14:50:00 Proceeding
Wzór+umowy.doc doc 44 2021-10-05 14:50:00 Proceeding
Formularz+cenowy-+zadanie+2.docx docx 14.26 2021-10-05 14:50:00 Proceeding
Formularz+cenowy-+zadanie+2.docx docx 14.26 2021-10-05 14:50:00 Proceeding
Formularz+cenowy+-+zadanie+nr+3.docx docx 14.17 2021-10-05 14:50:00 Proceeding
Formularz+cenowy+-+zadanie+nr+4.docx docx 14.11 2021-10-05 14:50:00 Proceeding
SKM_C364e21101415190.pdf pdf 415.5 2021-10-14 14:45:49 Public message
SKM_C364e21102114220.pdf pdf 585.79 2021-10-21 13:53:16 Public message

Announcements

2021-10-21 13:53 Władysław Kalenik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SKM_C364e21102114220 [...].pdf

2021-10-14 14:45 Władysław Kalenik Informacja o treści złożonych Ofert.

SKM_C364e21101415190 [...].pdf

2021-10-14 11:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia 246 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 338