Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.13.2021 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MONTAŻ DEFIBRYLATORÓW AED W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BEZPIECZNIEJSZY PRZEMYŚL”

Deadlines:
Published : 04-10-2021 10:24:00
Placing offers : 18-10-2021 10:00:00
Offers opening : 18-10-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MONTAŻ DEFIBRYLATORÓW AED.pdf pdf 436.7 2021-10-04 10:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 31.91 2021-10-04 10:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 793.58 2021-10-04 10:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.docx docx 19.74 2021-10-04 10:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO DO UDOSTĘPNIENIA SWOICH ZASOBÓW WYKONAWCY.docx docx 21.89 2021-10-04 10:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ – SOPZ.pdf pdf 1041.52 2021-10-04 10:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - WYKAZ OSÓB.docx docx 23.9 2021-10-04 10:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 20.41 2021-10-04 10:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - WYKAZ DOSTAW.docx docx 19.11 2021-10-04 10:24:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.pdf pdf 337.67 2021-10-11 15:00:48 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 297.98 2021-10-11 15:01:39 Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2.pdf pdf 355.38 2021-10-12 15:03:10 Public message
Załącznik do wyjaśnień treści SWZ 2 - opinia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.pdf pdf 783.13 2021-10-12 15:03:10 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ 2.pdf pdf 292.46 2021-10-12 15:04:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 487.44 2021-10-18 11:07:08 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 530.26 2021-10-22 14:45:48 Public message

Announcements

2021-10-22 14:45 Anna Waszczak INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2021-10-18 11:07 Anna Waszczak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-10-18 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 251.332,00 zł.
2021-10-12 15:04 Anna Waszczak ZMIANA TREŚCI SWZ 2

ZMIANA TREŚCI SWZ 2. [...].pdf

2021-10-12 15:03 Anna Waszczak WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

Załącznik do wyjaśni [...].pdf

2021-10-11 15:01 Anna Waszczak ZMIANA TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2021-10-11 15:00 Anna Waszczak WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 672