Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADZ.261.55.2021 Dostawa serwerów, dysków i macierzy NAS na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Deadlines:
Published : 30-09-2021 13:16:00
Placing offers : 08-10-2021 10:00:00
Offers opening : 08-10-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf pdf 119.25 2021-09-30 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 1155.69 2021-09-30 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 405.45 2021-09-30 13:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 3818.41 2021-09-30 13:16:00 Proceeding
Załączniki edytowalne do SWZ.docx docx 304.21 2021-10-05 18:59:59 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dn. 05.10.2021.BES.pdf pdf 812.21 2021-10-05 18:49:08 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - istotne postanowienia umowy po zmianach z dn. 05.10.2021.pdf pdf 1155.43 2021-10-05 18:49:08 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dn. 05.10.2021.pdf pdf 415 2021-10-05 18:49:08 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ po zmianach z dn. 05.10.2021.docx docx 285.54 2021-10-05 18:49:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 250.01 2021-10-08 14:27:56 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.BES.pdf pdf 850.15 2021-10-15 16:27:34 Public message

Announcements

2021-10-15 16:27 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Wielgus

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-10-08 14:27 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu.
Z poważaniem,
Jakub Wielgus

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-08 10:00 Buyer message Zamawiający informuje iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 424 000,00 zł brutto
2021-10-05 19:00 Jakub Wielgus W załączeniu aktualna wersja załączników do SWZ - po zmianach z dn. 05.10.2021 r.

Załączniki edytowaln [...].docx

2021-10-05 18:49 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dn. 05.10.2021 r. wraz z tekstami jednolitymi załączników do SWZ po zmianach:
1) Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 2 do SWZ - istotne postanowienia umowy;
3) Załącznik nr 4 do SWZ - matryca zgodności.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Uprzejmie proszę o składanie ofert z uwzględnieniem zmian oraz dołączanie do oferty aktualnej matrycy zgodności.

Pozdrawiam serdecznie,
Jakub Wielgus

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Załącznik nr 4 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420