Proceeding: ZP.262.31.2021 Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi

Deadlines:
Published : 30-09-2021 08:30:00
Placing offers : 15-10-2021 08:00:00
Offers opening : 15-10-2021 08:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.51 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
SWZ.docx docx 66.5 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1a - kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 13.77 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
Zał. Nr 2 do SWZ -Oświadczenie art 125 ust 1.doc doc 127 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
Zał. Nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.DOC DOC 73 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
Zał. Nr 4 do SWZ-Projekt umowy.docx docx 52.74 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
Zał. Nr 5 - Projekt stałej organizacji ruchu- cz. graficzna.pdf pdf 334.17 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
Zał. Nr 5 - Projekt stałej organizacji ruchu, cz opisowa.pdf pdf 202.12 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ - (wzór) oświadczenie z art. 108 ust. 5.docx docx 19.97 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
Zał. Nr 6 do SWZ - mapa poglądowa.pdf pdf 468.52 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
Zał. Nr 8 do SWZ - Wykaz wykonanych robót.docx docx 20.26 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
Zał. Nr 9 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 18.39 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
Zał. Nr 10 do SWZ - (wzór) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów.docx docx 22.14 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
Zał. Nr 11 do SWZ- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.docx docx 2017.3 2021-09-30 08:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1 do SWZ- Formularz oferty.docx docx 25.22 2021-09-30 12:35:40 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - art. 222 ust. 5 Pzp.doc doc 51.5 2021-10-15 08:47:54 Public message

Announcements

2021-10-15 08:47 Katarzyna Mendalka Wykonawcy, w załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2021-10-15 08:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 167 439,90 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 298