Proceeding: D/153/2021 Dostawa ryb.

Deadlines:
Published : 29-09-2021 15:10:00
Placing offers : 14-10-2021 08:00:00
Offers opening : 14-10-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu op.pdf pdf 78.81 2021-09-29 15:10:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 420.9 2021-09-29 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ .pdf pdf 828.01 2021-09-29 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 25.38 2021-09-29 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 135 2021-09-29 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 SWZ.docx docx 21.72 2021-09-29 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 25.2 2021-09-29 15:10:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 466.51 2021-09-29 15:10:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ .pdf pdf 268.86 2021-09-29 15:10:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 116.11 2021-10-14 12:34:01 Public message

Announcements

2021-10-14 12:34 Iwona Woźnica Informacja z otwarcia ofert - dodano dnia 14.10.2021r.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-10-14 08:00 Buyer message Zgodnie z brzmieniem art. 222 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia gwarantowanego przeznaczył kwotę gross w wysokości:
Zadanie nr 1: 66 742,82 zł;
Zadanie nr 2: 227 834,41 zł;

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 245