Proceeding: 2021/BZP 00196062/01 Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania

Aleksandra Ćwiękała
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
Deadlines:
Published : 29-09-2021 13:13:00
Placing offers : 14-10-2021 23:55:00
Offers opening : 15-10-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 6767.06 2021-09-29 13:13:00 Proceeding
specyfikacja.pdf pdf 10033.39 2021-09-29 13:13:00 Proceeding
Specyfikacja.docx docx 42.41 2021-09-29 13:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1.docx docx 15.99 2021-09-29 13:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.docx docx 12.33 2021-09-29 13:13:00 Proceeding
Załącznik nr 3.docx docx 11.84 2021-09-29 13:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4.docx docx 12.17 2021-09-29 13:13:00 Proceeding
Załącznik nr 5.docx docx 12.19 2021-09-29 13:13:00 Proceeding
Załącznik nr 6.docx docx 33.96 2021-09-29 13:13:00 Proceeding
załącznik nr 7.docx docx 33.89 2021-09-29 13:13:00 Proceeding
załącznik nr 8.docx docx 20.96 2021-09-29 13:13:00 Proceeding
załącznik nr 9.docx docx 20.89 2021-09-29 13:13:00 Proceeding
przedmiar zadanie nr 1.pdf pdf 198.52 2021-09-30 09:34:29 Proceeding
przedmiar zadanie nr 2.pdf pdf 200.41 2021-09-30 09:34:37 Proceeding
przedmiar zadanie nr 3.pdf pdf 312.9 2021-09-30 09:34:48 Proceeding
przedmiar zadanie nr 4.pdf pdf 31.86 2021-09-30 09:34:56 Proceeding
SST.doc doc 658.5 2021-09-30 10:06:57 Proceeding
rysunek.pdf pdf 2990.04 2021-10-01 07:25:26 Proceeding
unieważnienie postępowania.pdf pdf 307.29 2021-10-18 12:33:45 Public message
ocena ofert.pdf pdf 420.68 2021-10-18 12:28:42 Public message
zestawienie.docx docx 11.89 2021-10-15 12:02:46 Public message

Announcements

2021-10-18 12:33 Aleksandra Ćwiękała W załączeniu powiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 i 4.

unieważnienie postęp [...].pdf

2021-10-18 12:28 Aleksandra Ćwiękała W załączeniu ocena ofert, które wpłynęły na przetarg w zakresie zadania nr 2 i 3.

ocena ofert.pdf

2021-10-15 12:02 Aleksandra Ćwiękała W załączeniu zestawienie z otwarcia ofert w dniu 15.10.2021r.

zestawienie.docx

2021-10-14 23:55 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć 1 200 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 448