Proceeding: 2021/BZP 00195690/01 Budowa budynku szatni wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Kłębowiec

Urszula Aramowicz
Gmina Wałcz
Deadlines:
Published : 29-09-2021 10:11:00
Placing offers : 14-10-2021 08:30:00
Offers opening : 14-10-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d98313-9065-8649-fe7c-080001c79ab6.pdf pdf 86.36 2021-09-29 10:11:00 Proceeding
SWZ GK.ZP.271.18.2021.pdfpod.pdf pdf 514.4 2021-09-29 10:11:00 Proceeding
SWZ GK.ZP.271.18.2021.odt odt 48.25 2021-09-29 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy GK.ZP.271.18.2021.docx docx 39.61 2021-09-29 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia GK.ZP.271.18.2021.docx docx 20.62 2021-09-29 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu GK.ZP.271.18.2021.docx docx 17.51 2021-09-29 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej GK.ZP.271.18.2021.docx docx 16.45 2021-09-29 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ projektowane postanowienia umowy GK.ZP.271.18.2021.docx docx 44.71 2021-09-29 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ wykaz prac GK.ZP.271.18.2021.doc doc 38.5 2021-09-29 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego GK.ZP.271.18.2021.docx docx 17.21 2021-09-29 10:11:00 Proceeding
Załaczniki od 8 do 46.zip zip 14713.59 2021-09-29 10:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust. 5.pdfpod.pdf pdf 368.39 2021-10-14 13:52:08 Public message
art. 255 pkt 3_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowaniapdf.pdf pdf 340.95 2021-10-19 11:50:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d9938e-cfe1-0829-3743-fe00016fdad2.pdf pdf 57.17 2021-10-20 08:22:19 Public message

Announcements

2021-10-20 08:22 Urszula Aramowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-10-19 11:50 Urszula Aramowicz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

art. 255 pkt 3_zawia [...].pdf

2021-10-14 13:52 Urszula Aramowicz Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust. 5

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-14 08:30 Buyer message Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na sfinansowanie zadania – „Budowa budynku szatni wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Kłębowiec” zamierza przeznaczyć 750 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 685