Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 51/ZP/21 Dostawa oraz montaż biurek, krzeseł, szaf, mebli różnych

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 28-09-2021 14:33:00
Placing offers : 07-10-2021 09:00:00
Offers opening : 07-10-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.43 2021-09-28 14:33:00 Proceeding
SWZ 51.docx docx 343.61 2021-09-28 14:33:00 Proceeding
SWZ 51.pdf pdf 1613.76 2021-09-28 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 część II.pdf pdf 138.9 2021-09-28 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 1256.9 2021-09-28 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2.pdf pdf 426.74 2021-09-28 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3.pdf pdf 270.91 2021-09-28 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4.pdf pdf 1664.1 2021-09-28 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5.pdf pdf 2046.35 2021-09-28 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 6.pdf pdf 839.36 2021-09-28 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7.pdf pdf 623.78 2021-09-28 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 8.pdf pdf 718.4 2021-09-28 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 9.pdf pdf 810.58 2021-09-28 14:33:00 Proceeding
informacja z otwarcia 51.pdf pdf 279.81 2021-10-07 10:07:34 Public message
Zawiadomienie o wyborze 51.pdf pdf 657.28 2021-10-22 11:08:20 Public message
51 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 324.34 2021-10-07 09:00:00 Public message

Announcements

2021-10-22 11:08 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-10-07 10:07 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-07 09:00 Buyer message Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

51 Informacja o fina [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 300