Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 54/ZP/21 Dostawa sprzętu do kompleksowej modernizacji Laboratorium podstaw techniki – II część

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 28-09-2021 10:51:00
Placing offers : 25-10-2021 09:00:00
Offers opening : 25-10-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 83.04 2021-09-28 10:51:00 Proceeding
espd-request.xml xml 132.84 2021-09-28 10:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu TED 2021-OJS188-488576-pl.pdf pdf 223.67 2021-09-28 10:51:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-09-28 10:51:00 Proceeding
SWZ 54.docx docx 639.1 2021-09-28 10:51:00 Proceeding
SWZ 54.pdf pdf 3688.94 2021-09-28 10:51:00 Proceeding
Zapytania I i odpowiedź.pdf pdf 709.37 2021-10-15 11:38:47 Public message
Zapytanie II i odpowiedź.pdf pdf 382.36 2021-10-19 09:21:17 Public message
Informacja z otwarcia 54.pdf pdf 321.46 2021-10-25 12:41:18 Public message
I Zawiadomienie o wyborze 54.pdf pdf 668.31 2021-11-05 15:17:11 Public message
II Zawiadomienie o wyborze 54.pdf pdf 443.74 2021-11-08 15:09:39 Public message
54 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 329.15 2021-10-25 09:00:00 Public message

Announcements

2021-11-08 15:09 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze na części II i IX

II Zawiadomienie o w [...].pdf

2021-11-05 15:17 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze na części I, IV, V, VI, VII i VIII oraz Unieważnienie części III

I Zawiadomienie o wy [...].pdf

2021-10-25 12:41 Zamówienia Publiczne Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-25 09:00 Buyer message Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

54 Informacja o fina [...].pdf

2021-10-19 09:21 Zamówienia Publiczne Zapytanie II i odpowiedź

Zapytanie II i odpow [...].pdf

2021-10-15 11:38 Zamówienia Publiczne Zapytania I i odpowiedzi

Zapytania I i odpowi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1082