Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-8/2021 Przebudowa dziedzińca historycznego w ramach realizacji zadania: Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Deadlines:
Published : 27-09-2021 14:39:00
Placing offers : 14-10-2021 10:00:00
Offers opening : 14-10-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 162.61 2021-09-27 14:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1271.91 2021-09-27 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 740.38 2021-09-27 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 1134.92 2021-09-27 14:39:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 60.42 2021-09-27 14:39:00 Proceeding
Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa.7z 7z 34602.63 2021-09-27 14:39:00 Proceeding
odpowiedź na pytania.pdf pdf 346.28 2021-09-29 11:58:20 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.13 2021-10-07 13:24:34 Public message
wyjaśnienia treści SWZ i zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 487.27 2021-10-07 13:24:34 Public message
Załącznik nr 11 - prjektowane postanowienia umowy zmienione.pdf pdf 1135.4 2021-10-07 13:24:34 Public message
Odpowiedż na pytania III.pdf pdf 346.6 2021-10-12 12:19:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 412.44 2021-10-14 11:12:39 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 421.87 2021-10-20 13:10:55 Public message

Announcements

2021-10-20 13:10 Ewa Świątek Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-14 11:12 Ewa Świątek Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający udostępnia informację o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-14 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 618 296,27 PLN
2021-10-12 12:19 Elżbieta Hańczyc Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postepowaniu.

Odpowiedż na pytania [...].pdf

2021-10-07 13:24 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postepowaniu wraz ze zmienionym załącznikiem nr 11 - Projektowane postanowienia umowy.
Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą oraz zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Zamawiający dokonuje zamiany terminów w treści SWZ w rozdz. X pkt. 1; rozdz. XII pkt. 1 o w rozdz. XIII pkt. 1 a także we wzorze formularza oferty pkt. 8.
Zmieniony termin składania ofert: 14.10.2021 r. do godz. 10:00
Zmieniony termin otwarcia oferto: 14.10.2021 r. do godz. 10:05
Zmieniony termin związania ofertą: 12.11.2021 r.


Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Załącznik nr 11 - pr [...].pdf

2021-09-29 11:58 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postepowaniu.

odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 559